Handleidingen en ondersteuning

Sluit u aan op eHerkenning? Dan is het belangrijk dat uw online dienst correct wordt opgenomen in de dienstencatalogus. Zorg er ook voor dat u en uw gebruikers goed zijn voorbereid op de overstap naar eHerkenning.

Om u hierbij te helpen, heeft eHerkenning twee handleidingen opgesteld. U krijgt deze handleidingen van uw makelaar:

Handleiding dienstencatalogus

EHerkenning maakt gebruik van een dienstencatalogus. Hierin staan alle op eHerkenning aangesloten diensten van dienstverleners. Voorbeelden van gegevens in de dienstencatalogus:

  • naam en omschrijving van de dienst
  • dienstverlener
  • betrouwbaarheidsniveau dat nodig is voor de dienst 

De gegevens in de dienstencatalogus worden voor verschillende zaken gebruikt. Bijvoorbeeld voor het inlogscherm van eHerkenning en voor het machtigen. Daarom is het belangrijk dat u deze correct aanlevert. Uw dienst is dan herkenbaar en goed vindbaar voor uw gebruikers.

Deze handleiding helpt u bij het invullen van de verplichte gegevens op het intakeformulier voor de dienstencatalogus. U ontvangt de handleiding en het intakeformulier van uw eHerkenningsmakelaar tijdens het aansluitproces.

Handleiding communicatie

U wilt uw klanten tijdig voorbereiden op het gebruik van eHerkenning. Uw klanten moeten het volgende weten:

  • Vanaf wanneer zij in moeten loggen met eHerkenning.
  • Welk betrouwbaarheidsniveau zij nodig hebben.

Uw klanten moeten namelijk op tijd het juiste eHerkenningmiddel kunnen aanvragen. Zorg daarom voor goede interne en externe communicatie.

In de handleiding communicatie staan de regels en richtlijnen voor communicatie waaraan u als dienstverlener moet voldoen. Bijvoorbeeld over het gebruik van de juiste en verplichte beelden, logo’s, betrouwbaarheidsniveau-vignetten en terminologie. Ook staan er in de handleiding verplichte en optionele kernboodschappen.

Heeft u nog vragen of behoefte aan meer ondersteuning? Neem dan rechtstreeks contact op met uw eHerkenningsmakelaar.