Klanten in Europa (eIDAS)

Bent u dienstverlener met een publieke taak? Dan bent u verplicht om de Europees erkende inlogmiddelen te accepteren voor uw digitale dienstverlening.

Burgers en bedrijven kunnen zo makkelijk en veilig in de Europese Economische Ruimte (EER) hun online zaken regelen. Sinds 29 september 2018 gelden alle verplichtingen uit de Europese eIDAS-verordening.

Wat is eIDAS?

De afkorting eIDAS staat voor 'Electronic Identification And Trust Services'. In de eIDAS-verordening hebben de EER-lidstaten afspraken gemaakt om dezelfde begrippen, betrouwbaarheidsniveaus en onderlinge digitale infrastructuur te gebruiken.

Een onderdeel van de verordening is het over de grens gebruiken van Europees erkende inlogmiddelen. De verordening bestaat uit twee delen: inkomend verkeer en uitgaand verkeer.

Inkomend verkeer

Burgers en bedrijven uit een ander EER-land moeten met een Europees erkend inlogmiddel kunnen inloggen bij Nederlandse dienstverleners met een publieke taak.

Zo kan een Duitse verkeersovertreder gemakkelijk zijn boete inzien door in te loggen met zijn Duitse inlogmiddel op het digitale loket van het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau).

Uitgaand verkeer

EHerkenning is een Europees erkend inlogmiddel.

Dit betekent dat ondernemers, bedrijven en organisaties sinds september 2021 bij een (overheids)dienstverlener in een ander EER-land hun online zaken kunnen regelen, mits deze dienstverleners Europees inloggen aanbieden.

Vergelijking betrouwbaarheidsniveaus eHerkenning en eIDAS

EHerkenning heeft vier verschillende betrouwbaarheidsniveaus die voldoen aan de Europese eIDAS-betrouwbaarheidsniveaus:

eHerkenning eIDAS
EH2 Laag
EH2+ Laag
EH3 Substantieel
EH4 Hoog

Europese inlogmiddelen accepteren

In meer dan 20 EER-landen maken burgers en bedrijven gebruik van een online identificatiemiddel. Nederlandse burgers en bedrijven gebruiken DigiD en eHerkenning om online zaken met de overheid te regelen.

Bent u een dienstverlener die DigiD of eHerkenning accepteert als inlogmiddel? Dan dient u ook de (erkende) Europese inlogmiddelen te accepteren. Dit moet vanwege de Europese eIDAS-verordening. De publieke sector loopt hierin voorop. De Europese maatregel is namelijk bindend voor alle dienstverleners met een publieke taak.

Wanneer bent u verplicht Europees inloggen te accepteren?

U bent een dienstverlener met een publieke taak. Dit zijn bijvoorbeeld gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries, uitvoeringsorganisaties, academische ziekenhuizen, zorgverzekeraars, academische universiteiten en pensioenfondsen.

Inloggen met substantieel en hoog (EH3 of EH4)

Kunnen Nederlandse burgers en bedrijven inloggen bij uw online diensten op betrouwbaarheidsniveau substantieel of hoog; met DigiD of met eHerkenning? Dan moet u inloggen ook mogelijk maken voor Europese burgers of bedrijven met een Europees erkend inlogmiddel. 

Met DigiD substantieel of met eHerkenning EH3 en EH4 kunnen gebruikers ook inloggen bij diensten die om een lager betrouwbaarheidsniveau vragen. 

Let op! Het betrouwbaarheidsniveau van het inlogmiddel van de gebruiker is leidend, niet het betrouwbaarheidsniveau van de online dienst.

Dus ook als u diensten aanbiedt op een lager betrouwbaarheidsniveau, moet u Europees inloggen aanbieden. 

Aansluiten op eIDAS

Erkende eHerkenningsmakelaars maken uw dienstverlening toegankelijk voor Europese burgers en bedrijven. Om eIDAS te ontsluiten heeft u minimaal versie koppelvlak 1.11 van eHerkenning nodig. Naast een aansluiting op de eIDAS-infrastructuur kan een eHerkenningsmakelaar er ook voor zorgen dat uw organisatie aansluit op eHerkenning.

EHerkenning is de standaardoplossing voor online toegang in het zakelijk domein. Met eHerkenning kunnen Nederlandse bedrijven toegang krijgen tot uw digitale dienstverlening. Om eHerkenning te accepteren maakt u gebruik van hetzelfde koppelvlak als voor eIDAS. Hiermee kunt u naast Europese burgers en bedrijven, ook Nederlandse bedrijven en organisaties toegang geven tot uw online diensten. De huidige inrichting van uw systemen en de gegevens die u per dienst nodig heeft bepalen hoe u eHerkenning moet implementeren.

Wilt u aansluiten op eIDAS? Neem dan contact op met een eHerkenningsmakelaar.

Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten

De eIDAS-infrastructuur is ondergebracht in het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten. Ook eHerkenning is hierop gebaseerd.

Alleen erkende makelaars van eHerkenning kunnen uw dienstverlening toegankelijk maken voor Europese burgers en bedrijven.

Lees meer over eHerkenningsmakelaars

Kosten aansluiting op eHerkenning voor eIDAS

De kosten zijn afhankelijk van de makelaar en uw wensen. Vraag daarom bij een of meerdere makelaars een offerte aan en geef hierin aan wat uw specifieke wensen zijn. Denk hierbij aan:

  • gewenste Service Level Agreement
  • eIDAS-proof zijn, inclusief of exclusief eHerkenning
  • mate van inhoudelijke ondersteuning
  • maatwerk

Er zijn 5 erkende makelaars die een aansluiting op eHerkenning aanbieden. 

Lees meer over de eHerkenningsmakelaars

Meer informatie

Wilt u meer informatie over eIDAS? Ga dan naar de website van Logius.

Makelaars van eHerkenning

Heeft u aanvullende vragen? Wilt u meer weten over technisch aansluiten of wilt u advies? Neem dan contact op met een eHerkenningsmakelaar.

Juridische vragen en communicatieadvies:

Heeft u een juridische vraag? Of wilt u advies over de communicatie over eIDAS? Stuur dan een e-mail naar eIDAS@logius.nl