Betrouwbaarheidsniveau kiezen voor uw diensten

U wilt zekerheid met wie u online zaken doet. En de gebruiker die bij u inlogt moet erop kunnen vertrouwen dat er goed met zijn gegevens wordt omgegaan. Daarom is een veilige en betrouwbare online toegang tot uw dienstverlening essentieel.

De informatie die u uitwisselt bij online dienstverlening kan openbare informatie zijn of juist (privacy)gevoelige informatie. Hoe vertrouwelijker de informatie is, hoe meer zekerheid u wilt over de online identiteit van de gebruikers en hoe hoger het vereiste betrouwbaarheidsniveau moet zijn.

EHerkenning heeft vier betrouwbaarheidsniveaus. Hoe hoger het niveau, hoe meer zekerheid u krijgt over de online identiteit van uw gebruikers.

Lees meer over de verschillende betrouwbaarheidsniveaus

Betrouwbaarheidsniveau bepalen

U kiest zelf met welk betrouwbaarheidsniveau u uw diensten online toegankelijk wilt maken. Het kan ook zijn dat u verschillende online diensten aanbiedt die elk een ander niveau nodig hebben. De belangrijkste vraag is welk betrouwbaarheidsniveau u in welke situatie moet gebruiken.

Een te laag betrouwbaarheidsniveau kan risico’s met zich meebrengen, bijvoorbeeld wat betreft fraude. Een te hoog betrouwbaarheidsniveau kan het gebruik van uw diensten onnodig beperken.

Voer een risicoanalyse uit

Breng de kwetsbaarheid van uw nieuwe online dienst in kaart. Stel daarbij de volgende vragen:

  • Wat voor type online dienst is het?
  • Welke wettelijke eisen gelden voor deze online dienst?
  • Wat voor soort (persoons)gegevens worden er uitgewisseld?
  • Wat is de potentiële schade die ontstaat bij misbruik van de gegevens of de dienst?
  • Zijn er factoren die de risico’s verhogen of verlagen?
Vraag advies aan een eHerkenningsmakelaar

Wilt u advies over de betrouwbaarheidsniveaus? Neem dan contact op met een van de erkende eHerkenningsmakelaars.

Gebruik de online regelhulp

Met de regelhulp kunnen uw architecten, informatiebeveiligers, juristen en bestuurders een keuze maken voor het juiste betrouwbaarheidsniveau voor digitale diensten.

Direct naar de regelhulp

Let op! In de toekomst worden vanuit de wet Digitale Overheid en de onderliggende ministeriële regeling ook criteria gesteld voor de betrouwbaarheidsniveaus.

Raadpleeg de handreiking betrouwbaarheidsniveaus

De handreiking bevat veel informatie over het uitvoeren van de risicoanalyse en geeft voorbeelden van diensten en de bijbehorende betrouwbaarheidsniveaus.

Direct naar handreiking betrouwbaarheidsniveaus