Governance

De erkende leveranciers van eHerkenning voldoen aan alle vastgestelde strenge eisen en afspraken van eHerkenning. Deze eisen en afspraken worden vastgesteld in de publiek-private governance.

In de governance zijn de dienstverleners, erkende leveranciers en gebruikers vertegenwoordigd. De governance overlegt structureel op verschillende niveaus: strategisch, tactisch en operationeel. Zo hebben alle betrokken partijen inspraak over de afspraken en eisen voor eHerkenning.

Download vergaderstukken
Hieronder vindt u per beraad de leden en vergaderstukken. U kunt de meest recente vergaderstukken van de diverse beraden downloaden en bekijken. Wilt u oudere stukken inzien of een notificatie per e-mail ontvangen als er nieuwe stukken online staan? Meld u dan aan door een e-mail te sturen naar info@eherkenning.nl.

Ja, ik wil een notificatie ontvangen m.b.t. nieuwe vergaderstukken

Contact
Wenst u contact met één van de leden? Bijvoorbeeld om een vraag te stellen of om uw mening te geven? Ook dan kunt u een e-mail sturen naar info@eherkenning.nl.

Strategisch Beraad

Het Strategisch Beraad is verantwoordelijk voor de strategische visie en doorontwikkeling van eHerkenning. Onderwerpen die daarbij horen zijn onder andere:

  • Toekomst van eHerkenning.
  • Financiering, veiligheid en transparantie van prijzen en producten.

Het Strategisch Beraad wordt benoemd door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Samenstelling Strategisch Beraad
Elly Plooij - van Gorssel voorzitter onafhankelijk
Marcel Wendt private deelnemer Digidentity
Willemijn Vlasman private deelnemer KPN
Maurice van Erven publieke dienstverlener VNG
Rodrique Engering publieke dienstverlener KVK
Jos Schaffers private dienstverlener Verbond van Verzekeraars
Vergaderstukken
Document
Tactisch Beraad

Het Tactisch Beraad is verantwoordelijk voor:

  • Inhoudelijke doorontwikkeling (tactisch beheer) van eHerkenning
  • Besluiten over veranderingen en nieuwe functionaliteiten die worden voorgesteld door het Operationeel Beraad.

De leden van het Tactisch Beraad worden, op de onafhankelijke voorzitter na, benoemd door het Strategisch Beraad.

Samenstelling Tactisch Beraad
Jacques Snel voorzitter onafhankelijk
Frank Jonker private deelnemer Reconi 
Hendricus Wind private deelnemer UnifiedPost B.V.
Marcel Benninga publieke dienstverlener KVK
Marco Smit publieke dienstverlener gemeente Rotterdam
Laura Ouwehand publieke dienstverlener RVO
Ad van Leest gebruiker APG
Sander Balk publieke dienstverlener UWV
Luc Boss publieke dienstverlener de Belastingdienst
Vergaderstukken
Document
Document
Document
Operationeel Beraad

Het Operationeel Beraad bestaat uit:

  • afgevaardigden van overheidsdienstverleners
  • gebruikers
  • deelnemende marktpartijen van eHerkenning

Het Operationeel Beraad ondersteunt het change- en releaseproces. Ook geeft het advies aan het Tactisch Beraad over gewenste veranderingen en nieuwe functionaliteiten; zowel op technisch als operationeel niveau.

Samenstelling Operationeel Beraad

Het Tactisch Beraad benoemt de leden van het Operationeel Beraad (behalve de voorzitter). Het Operationeel Beraad heeft de volgende samenstelling:

Kolette Visser voorzitter beheerorganisatie Logius
Mada Miesen private deelnemer KPN
Hans Milikan private deelnemer Connectis
Mark Baas private deelnemer Reconi
Job Mulleman private deelnemer Digidentity
Marco Eikenaar publieke dienstverlener de Belastingdienst
Jan Geert Koops publieke dienstverlener DICTU
Jaques Urlus gebruiker NBA
Bernard Stibbe gebruiker VZVZ
Vergaderstukken
Document
Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten

De afspraken voor eHerkenning worden vastgelegd in het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten. EHerkenning baseert zich op dit afsprakenstelsel en wordt ook geleverd op basis van het Afsprakenstelsel. Onderstaand document beschrijft de werking van Elektronische Toegangsdiensten en geeft tevens een overzicht van de andere onderdelen van het afsprakenstelsel. 

Namens de Rijksoverheid zorgt de beheerorganisatie Logius (onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) voor het faciliteren van de governance en het beheer van het Afsprakenstelsel.