Contact

EHerkenning is een samenwerkingsverband tussen de Rijksoverheid en het bedrijfsleven. Dit betekent dat eHerkenning wordt geleverd door erkende aanbieders en dat de overheid toezicht houdt. 

Er zijn 6 erkende leveranciers die eHerkenning mogen leveren. Uw leverancier is uw eerste aanspreekpunt. Heeft u problemen met inloggen of is er sprake van een storing? Neem contact op met uw leverancier. Uw leverancier is verantwoordelijk voor het oplossen van storingen en het afhandelen van klachten en problemen.

Specifieke contactgegevens

Vragen over een dienst waar u eHerkenning voor nodig heeft

Heeft u vragen over het gebruik van eHerkenning bij een specifieke dienstverlener of overheidsorganisatie? Neem dan direct contact op met deze dienstverlener of overheidsorganisatie.

Bekijk de lijst met dienstverleners

Aansluiten op eHerkenning (voor dienstverleners)

Bent u een dienstverlener en wilt u uw diensten online beschikbaar maken voor uw klanten via eHerkenning?

Neem dan contact op met een eHerkenningsmakelaar.

Signicat  sales-nl@signicat.com
Reconi  helpdesk@reconi.nl
Digidentity info@digidentity.com
OneWelcome

Sales: eherkenning@iwelcome.com
Support: eherkenningsupport@iwelcome.com

KPN eidsupport@kpn.com
Erkend leverancier van eHerkenning worden

Wilt u makelaar of middelenleverancier van eHerkenning worden? Neem dan contact op met de toetredingscommissie via toetreden@eherkenning.nl.

Beheer, afsprakenstelsel of governance

Heeft u een vraag over het beheer van eHerkenning, het Afsprakenstelsel of de governance van eHerkenning?

Neem dan contact op met beheerorganisatie Logius via info@eherkenning.nl.

Klachten- en geschillencommissie

Heeft u een klacht of geschil over uw aankoop of eHerkenningsleverancier? Dan kunt u het beste op de website van de betreffende leverancier kijken of deze een interne klachtenprocedure heeft.

Let op: u moet altijd eerst contact opnemen met uw leverancier voordat u een klacht in kunt dienen.

Klacht indienen

Als u er niet uitkomt met uw leverancier kunt u contact opnemen met de Geschillencommissie via het klachtenloket eHerkenning. Zij bieden u informatie, advies of bemiddeling om tot een oplossing te komen. Lost dat uw klacht niet op of wilt u geen gebruik maken van het klachtenloket eHerkenning, dan kunt het geschil aan de Geschillencommissie eHerkenning voorleggen.

Klachten over prijzen en verplicht gebruik van eHerkenning worden niet in behandeling genomen.

Ga naar het klachtenloket eHerkenning van de Geschillencommissie