Hulp en contact

EHerkenning is een samenwerkingsverband tussen de Rijksoverheid en het bedrijfsleven. Dit betekent dat eHerkenning wordt geleverd door erkende aanbieders en dat de overheid toezicht houdt. 

Er zijn zes erkende leveranciers die eHerkenning mogen leveren. Uw leverancier is uw eerste aanspreekpunt. Heb je problemen met inloggen of is er een storing, neem dan contact op met je leverancier. Uw leverancier is verantwoordelijk voor het oplossen van storingen en het afhandelen van klachten en problemen. 

Social media
Heeft u vragen of opmerkingen over eHerkenning in het algemeen? Neem gerust contact met ons op via info@eherkenning.nl, X (voorheen Twitter) of LinkedIn.

Wilt u weten of uw leverancier onderhoud uitvoert of te maken heeft met een storing? Klik hier

Hieronder vindt u per leverancier de contactgegevens.

Specifieke contactgegevens

Vragen over een dienst waarvoor u eHerkenning nodig heeft

Voor vragen over het gebruik van eHerkenning bij een specifieke dienstverlener of overheidsorganisatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met deze dienstverlener of overheidsorganisatie.

Bekijk de lijst met aanbieders

Aanmelden bij eHerkenning (voor dienstverleners)

Bent u dienstverlener en wilt u via eHerkenning uw diensten online beschikbaar stellen aan uw klanten? Neem contact op met een eHerkenning makelaar.

Signicat  sales-nl@signicat.com
Reconi  helpdesk@reconi.nl
Digidentity sales@digidentity.com
OneWelcome Sales: eherkenning@onewelcome.com
Support: eherkenningsupport@onewelcome.com
KPN eidsupport@kpn.com
Hoe word je een erkende eHerkenning leverancier

Bemiddelaar of leverancier worden van eHerkenning? Neem dan contact op met de toelatingscommissie via toetreden@eHerkenning.nl.

Beheer, vertrouwenskader of governance

Heeft u een vraag over het beheer van eHerkenning, het vertrouwenskader of de governance van eHerkenning, neem dan contact op met de beheerorganisatie Logius via info@eHerkenning.nl.

Klachten- en geschillencommissie

Heeft u een klacht of geschil over uw aankoop of uw eHerkenning-leverancier, dan is de eerste stap om op de website van de betreffende leverancier te kijken voor een interne klachtenprocedure.

U dient altijd eerst contact op te nemen met uw leverancier alvorens een klacht in te dienen

Klacht indienen

Lukt het u niet om het geschil met uw leverancier op te lossen, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie via het klachtenloket van eHerkenning. Zij zullen u informeren, adviseren of bemiddelen om tot een oplossing te komen. Is uw klacht nog steeds niet opgelost of wilt u geen gebruik maken van het klachtenloket van eHerkenning, dan kunt u uw geschil voorleggen aan de Geschillencommissie eHerkenning.

 

Klachten over prijzen en verplicht gebruik van eHerkenning worden niet in behandeling genomen.

Ga naar het klachtenloket eHerkenning van de Geschillencommissie