eHerkenning aanvragen

Is eHerkenning nodig om online uw zaken te regelen? Dan is het belangrijk om te bedenken wie binnen uw bedrijf eHerkenning gaat gebruiken en voor welke diensten.

Heeft u of één van uw medewerkers eHerkenning nodig? Vraag eHerkenning aan bij één van de door de Rijksoverheid erkende leveranciers. Alleen zij mogen eHerkenning leveren. De levertijd is soms binnen een dag geregeld, maar kan ook enkele dagen duren. Dit is afhankelijk van het betrouwbaarheidsniveau dat u nodig heeft en verschilt per leverancier. Meer weten over eHerkenning? Klik hier.

Let op, wilt u eHerkenning gebruiken namens uw organisatie? Dan moet uw organisatie ingeschreven staan in het Handelsregister van de KVK. Voor uw aanvraag heeft u een KVK-uittreksel nodig dat niet ouder is dan 14 dagen.

Wilt u hulp bij uw aanvraag?

Ga naar het Stappenplan

Direct eHerkenning aanvragen?

Ga naar het leveranciersoverzicht

Aandachtspunten bij uw aanvraag

Duur van de aanvraag

Gemiddeld neemt een aanvraag voor eHerkenning 0 tot enkele dagen in beslag.

Stappen voor uw aanvraag

Voor uw aanvraag moet u enkele belangrijke stappen doorlopen. Dit is nodig om de betrouwbaarheid te garanderen. De duur van een aanvraag voor eHerkenning is afhankelijk van een aantal factoren:

 • Een aanvraag moet juist en volledig zijn en voorzien zijn van de juiste documenten en handtekeningen.

 • Noodzakelijke controles op de aangeleverde gegevens. De verwerkingstijd is onder andere afhankelijk van wat in het Handelsregister van de KVK is opgenomen en de door u aangeleverde gegevens. 

 • Betrouwbaarheidsniveau dat u nodig heeft. Mogelijk zijn er aanvullende controles nodig, zoals fysieke of elektronische identificatie.

Duurt uw aanvraag langer? Neem dan direct contact op met uw leverancier.

Aanvraag voor meer medewerkers

Moet u voor veel medewerkers eHerkenning aanvragen? Vraag dan aan uw leverancier of een bulkaanvraag mogelijk is. U kunt dan alle documenten en formulieren en de identificatie in één keer regelen.

Wijziging in uw bedrijfsgegevens 

Veranderen uw bedrijfsgegevens? Een adreswijziging hoeft u alleen door te geven aan uw leverancier.

Beëindigt uw bedrijf of gaat uw bedrijf over in een andere rechtsvorm? Dan kan dat wel gevolgen hebben voor de machtigingen bij uw eHerkenningsmiddel.

Neem contact op met uw leverancier

Machtigingen regelen

Wilt u met eHerkenning inloggen namens een organisatie? Dan moet u daarvoor gemachtigd zijn. Per persoon is vastgelegd welke online dienst zij namens een organisatie met eHerkenning mogen afnemen.

Zo kan iemand van de financiële afdeling bijvoorbeeld wel toegang krijgen tot de Belastingdienst, maar niet tot het UWV.

Lees meer over machtigingen

Kosten

Er zijn kosten verbonden aan eHerkenning, want elk betrouwbaar inlogmiddel brengt kosten met zich mee voor ontwikkeling, beheer en uitgifte.

De kosten verschillen per type inlogmiddel en per betrouwbaarheidsniveau. In het leveranciersoverzicht kunt u de leveranciers vergelijken op reviews, betrouwbaarheidsniveaus en prijzen.

Bekijk het leveranciersoverzicht

Upgraden naar een hoger betrouwbaarheidsniveau

Gebruikt u eHerkenning al? Maar heeft u een hoger betrouwbaarheidsniveau nodig? Dan kunt u uw inlogmiddel upgraden bij uw leverancier. Zorg dat u ook uw machtiging(en) vastlegt voor de diensten waar u wilt inloggen.

Upgraden gaat bijvoorbeeld via een online formulier, een beheermodule of via een app. Dit is afhankelijk van uw leverancier.

Wilt u upgraden? Neem dan contact op met uw leverancier.

Aanvullende controles

Bij het upgraden van uw eHerkenningsmiddel vraagt uw leverancier mogelijk om extra informatie en voert hij extra controles uit. Dit is afhankelijk van het betrouwbaarheidsniveau dat u nodig heeft. Extra controles zijn bijvoorbeeld:

 • Face-to-face-controle
 • Elektronische controle van uw identiteitsbewijs

De extra controles zijn bedoeld om de volgende zaken vast te stellen en nogmaals te controleren:

 • Identiteit van de gebruikers van eHerkenning binnen uw bedrijf
 • Handelingsbevoegdheid van de gebruikers van eHerkenning binnen uw bedrijf.

Zo is er meer zekerheid dat alleen de personen die geïdentificeerd en bevoegd zijn namens een bedrijf of organisatie bepaalde diensten mogen regelen met eHerkenning.

Spoedprocedure

Heeft u met spoed eHerkenning nodig? Dan kunt u gebruikmaken van de spoedprocedures. In de meeste gevallen kunt u eHerkenning dan binnen 24 uur gebruiken.

Let op, bij een spoedprocedure betaalt u vaak extra kosten. Ook gelden er meestal specifieke voorwaarden.

De spoedprocedure verschilt per leverancier. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de leveranciers.

Neem direct contact op met een leverancier

Complexe bestuursstructuur

Heeft uw organisatie een complexe bestuurdersstructuur? Bijvoorbeeld:

 • Veel of gezamenlijk bevoegde bestuurders
 • Meerdere KVK-nummers waarvoor u eHerkenning wilt aanvragen

Neem dan direct contact op met een leverancier

Extra informatie

1 eHerkenningsmiddel voor meerdere bedrijven

U kunt aan 1 eHerkenningsmiddel de verschillende KVK-nummers van uw ondernemingen koppelen. U hoeft dus niet per organisatie opnieuw een eHerkenningsmiddel aan te vragen. Per KVK-nummer regelt u de machtigingen voor de diensten waar u wilt inloggen.

Mogelijk zijn hier wel kosten aan verbonden.

Neem hiervoor contact op met uw leverancier

Uitleg kosten eHerkenning

Elk betrouwbaar inlogmiddel brengt kosten voor ontwikkeling, beheer en uitgifte met zich mee. Ongeacht of de aanbieder de overheid of erkende leveranciers zijn.

Wie betalen deze kosten? 

Kosten worden direct via een bijdrage of indirect uit belastingopbrengsten bekostigd. Zo kost een inlogmiddel als DigiD ook geld. Net als de identiteitskaart, die u voor verschillende zaken bij de overheid en private dienstverleners kunt gebruiken.

De kosten van eHerkenning worden betaald door: 

 • erkende leveranciers van eHerkenning
 • dienstverleners die diensten aanbieden via eHerkenning
 • eindgebruikers van eHerkenning
Concurrentie drukt de prijs

Concurrentie tussen de erkende leveranciers drukt de prijs voor eHerkenning. Bij DigiD is dit bijvoorbeeld anders geregeld. Daar worden de kosten betaald door de overheidsdienstverleners die DigiD inzetten. De erkende leveranciers van eHerkenning moeten in concurrentie met elkaar hun eigen prijs voor een eHerkenningsmiddel bepalen.

Opbouw van de kosten

De prijs van een eHerkenningsmiddel is gebaseerd op: vaste en variabele kostenposten plus een winstopslag.

 • Vaste kosten zijn onder meer: de software- en organisatiekosten en kosten van beheer, onderhoud, veiligheid (inclusief fraudebestrijding) en compliance.

 • Variabele kosten (met name personeelskosten) zijn afhankelijk van het betrouwbaarheidsniveau. Zo moet bij iedere aanvraag de identiteit en de bevoegdheid met een bepaalde mate van zekerheid worden vastgesteld.

eHerkenning alleen voor belastingaangifte

Heeft u eHerkenning alleen nodig om aangifte te doen via Mijn Belastingdienst Zakelijk? Dan kunt u gebruikmaken van de Compensatieregeling.

Belastingdienst-EH3-middel

Doet u zelf aangifte via het portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk? Dan kunt u gebruikmaken van een Belastingdienst-EH3-middel en compensatie aanvragen.

Neem daarvoor rechtstreeks contact op met één van de erkende eHerkenningsleveranciers die Belastingdienst EH3 leveren.

Bekijk de leveranciers in het leveranciersoverzicht

Compensatie aanvragen bij de RVO

De compensatie wordt verstrekt door de overheid. U kunt uw aanvraag hiervoor doen bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO). Dit kunt u digitaal doen door in te loggen met uw Belastingdienst-EH3-middel.

Lees meer op de website van de RVO

Controle op persoonlijke gegevens

Een eHerkenningsmiddel is persoonsgebonden. Daarom moet u bij de aanvraag altijd een aantal persoonlijke gegevens (zoals uw naam) opgeven. Welke gegevens u moet doorgeven verschilt per betrouwbaarheidsniveau.

Controle via identiteitsbewijs

Een erkende leverancier moet bij de uitgifte controleren of de gebruiker van eHerkenning de persoon is wie die zegt dat hij is. Hij controleert persoonsgegevens aan de hand van een wettelijk identificatiedocument (WID), zoals een paspoort of een identiteitskaart. 

Dit mag bij de lagere betrouwbaarheidsniveaus (EH2, EH2+) op basis van een kopie zijn. Vanaf niveau EH3 moet u een origineel identificatiedocument tonen. Er vindt dan een face-to-face-controle plaats.  

Meer informatie over het wettelijk identificatiedocument vindt u op Rijksoverheid.nl en de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Maatregelen tegen identiteitsfraude

Heeft u een kopie van uw identiteitsbewijs? Dan kunt u een aantal maatregelen nemen om het risico op identiteitsfraude te voorkomen:

 • Schrijf op de kopie dat het een kopie is, voor wie de kopie bedoeld is en de datum waarop u de kopie afgeeft.

 • Streep het burgerservicenummer (BSN) door.

 • U kunt uw pasfoto afschermen of onzichtbaar maken als het niet gaat om een aanvraag van eHerkening door een eenmanszaak

Let op, gaat het om een aanvraag namens een eenmanszaak? Dan moet ook u ook het burgerservicenummer (BSN) verstrekken voor controle. U mag deze dan niet doorstrepen.

De eHerkenningsleveranciers mogen burgerservicenummers voor eenmanszaken verwerken. Zij slaan deze niet op.