Nieuws

Wilt u weten wat er speelt rondom eHerkenning? Lees onze nieuwsberichten. 

Vereniging van eHerkenning-aanbieders opgericht

2 maart 2023

De Vereniging van eHerkenning-aanbieders (VeHa) is eind 2022 opgericht. Met de Wet digitale overheid in aantocht vertellen we u graag wat de VeHa inhoudt, waarom er een vereniging in het leven is geroepen en wie hier deel van uitmaken.

Lees meer over de vereniging

Jaarplan eHerkenning 2023: gereed voor de toekomst

15 februari 2023

Het jaarplan eHerkenning 2023 van het Tactisch Beraad elektronische Toegangsdiensten (eTD) is gepubliceerd. Middels dit jaarplan wordt gestuurd op de verbetering en doorontwikkeling van eHerkenning en het onderliggende Afsprakenstelsel eTD. In het jaarplan zijn de activiteiten en resultaten opgenomen waarvan het Tactisch Beraad verwacht dat die in 2023 worden ontplooid of behaald. Het jaarplan sluit aan bij de visie en strategische ambities uit het Strategisch Meerjarenplan voor eHerkenning.

Belangrijk overgangsjaar
In dit jaarplan volgt eerst een terugblik op de belangrijkste ontplooide activiteiten en resultaten van 2022. Daarna volgt een doorkijk naar de belangrijkste doelen voor 2023, gevolgd door een zo concreet mogelijke beschrijving van activiteiten en resultaten voor 2023. Het jaar 2023 wordt een belangrijk overgangsjaar waarin eHerkenning gereed wordt gemaakt voor de toekomst. In het programmeringsplan worden de Wet digitale overheid (Wdo), (door)ontwikkeling van het Stelsel Toegang, eIDAS 2.0, betrouwbaarheid en inclusie als de belangrijkste doelen voor 2023 gezien.

Bijdrage aan digitale economie
Maar het zal in 2023 ook business as usual zijn. De winkel moet open blijven en er zullen aanpassingen en verbeteringen doorgevoerd worden op eHerkenning als gevolg van wensen, behoeften en tal van ontwikkelingen. Het jaar 2023 zal dus een uitdagend en innoverend jaar worden voor eHerkenning, waarin de gebruikers centraal staan en we een bijdrage willen leveren aan de digitale economie. Wat u verder van eHerkenning mag verwachten? Een betrouwbaar inlogmiddel, robuust, wendbaar en vernieuwend. Zoals u bent gewend. Klik op de link hieronder om het jaarplan te bekijken.

Document
Laatste ontwikkelingen eHerkenning: lees de nieuwsbrief

17 november 2022

De meest actuele versie van de eHerkenning nieuwsbrief is uit! Hierin leest u meer over de Engelstalige website, de beschikbaarheidsinformatie rondom eHerkenning en een belangrijk bericht omtrent eIDAS en eHerkenning.

Lees de nieuwsbrief