Step by step eHerkenning application

Do you need eHerkenning but want more information about the application process? Follow the step-by-step plan, or watch the video about applying for eHerkenning.

Step 1: service providers you want to log into

So, you want to use eHerkenning? Decide on what service providers you want to log into, and which of their services you need.

Check out the list of service providers that use eHerkenning

Step 2: who will be using the eHerkenning service

EHerkenning is linked to an individual person. You may not let someone else use your eHerkenning means.

Authorisations for eHerkenning

Each person has his or her own eHerkenning means, along with the accompanying authorisations for specific service providers and services. Using these authorisations, they can log in with eHerkenning on behalf of a business or organisation.

Without authorisation, eHerkenning does not work. For example, you can be authorised to arrange your affairs with the Tax and Customs Administration, but not with the Employee Insurance Agency (UWV)

Read more about authorisation

Step 3: decide on the level of assurance

The service provider you wish to log in to with eHerkenning, determines the level of assurance required for its online services. There are 4 levels of assurance: EH2, EH2+, EH3 and EH4.

Read more about levels of assurance

Log in to most services with EH3

More and more service providers require level of assurance EH3. With this level of assurance, you can log in to most services. You can ask the service provider which level of assurance you need.

Choose the highest required level

Do you intend to use eHerkenning for multiple services? And do you need a different level of assurance for those individual services? In that case, opt for the highest requested level.

You can always log in to a service that demands a lower level, using an eHerkenning means of a higher level.

Step 4: authorise individual persons

If you want other people within or outside your organisation to arrange affairs via eHerkenning, each of those people will require an authorisation. This is because every eHerkenning means is strictly personal.

The authorisation specifies for which service providers, and for which services, an individual can use eHerkenning to log in on behalf of a business or organisation. The following people are able to grant an authorisation:

  • Authorised signatory within the organisation
  • Authorisation manager
Authorised signatory

The identity of authorised signatories is recorded in the trade register of the Chamber of Commerce. Authorised signatories may be a director or governor, for example.

Authorisation manager

An authorisation manager is appointed by an authorised signatory within the organisation. This authorisation manager is then able to issue authorisations for eHerkenning to individuals within the organisation.

Step 5: select a supplier and apply for eHerkenning

You are free to choose your supplier. There are 6 officially approved suppliers that are able to supply eHerkenning. These suppliers meet the strict requirements imposed on eHerkenning.

The suppliers differ from one another for example with regard to:

  • Type of login means
  • Costs
  • Application procedure

Apply for eHerkenning from one of these approved suppliers.

Step 6: activate and test

Once you have purchased your eHerkenning login means, it is important that you activate the personal means and have it tested by the person who will be using it.

Video applying for eHerkenning

Als u eHerkenning heeft, logt u met 1 inlogmiddel veilig in bij meer dan 500 overheidsorganisaties. De gegevens die u daarbij uitwisselt, moeten goed beschermd worden. Daarom is zorgvuldigheid van groot belang, ook als u eHerkenning aanvraagt. Zowel het bedrijf dat de aanvraag doet als de persoon die gaat inloggen, worden in verschillende stappen gecontroleerd. Daarna profiteert u onbezorgd van het gemak en de betrouwbaarheid van eHerkenning.

Om uw aanvraag zo soepel mogelijk te laten verlopen, is het verstandig om u vooraf een paar dingen te bedenken. Waarvoor wilt u eHerkenning gebruiken? Wilt u uw btw-aangifte indienen? Een medewerker ziekmelden? Een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen?

Afhankelijk van het gebruik heeft u voor eHerkenning een bepaald betrouwbaarheidsniveau nodig. Niveau EH3 wordt steeds vaker vereist. Met een middel op een hoger niveau kunt u altijd inloggen op een dienst die een lager niveau vereist, mits u de juiste machtiging heeft.

Een machtiging is nodig zodat organisaties zeker weten dat alleen geautoriseerde medewerkers bepaalde zaken online mogen regelen. Diegene die in uw bedrijf tekenbevoegd is volgens het handelsregister van de KVK kan daarvoor goedkeuring geven. Soms zijn dat meerdere personen. Zij moeten mogelijk ook tekenen.

Zorg in ieder geval dat als u eHerkenning aanvraagt, u het volgende bij de hand hebt:

- bedrijfsgegevens zoals bekend bij de KVK,
- de persoons- en contactgegevens van degenen voor wie u eHerkenning aanvraagt, en
- een kopie identiteitsbewijs van de wettelijke vertegenwoordigers.

U vraagt eHerkenning aan bij 1 van de erkende leveranciers. Zij zijn door de overheid erkend en voldoen allemaal aan dezelfde eisen om eHerkenning aan te bieden.

Meer weten? Bekijk dan het stappenplan en het leveranciersoverzicht op eHerkenning.nl. Daar vindt u ook informatie over de betrouwbaarheidsniveaus en het machtigen van anderen, zoals intermediairs.

eHerkenning. Straks onmisbaar, nu verkrijgbaar.

Download in MP4 HD format MP4 HD | 22 MB