eIDAS-verordening: Europaproof met eHerkenning

Vanaf 29 september 2018 gelden alle verplichtingen uit de Europese eIDAS-verordening. Dit betekent dat organisaties met een publieke taak de Europees erkende inlogmiddelen moeten accepteren voor hun digitale dienstverlening. De Europese Unie wil hiermee regelen dat het makkelijker en veiliger wordt, voor Europese burgers en bedrijven, om binnen Europa online zaken te regelen. Een aansluiting op een eHerkenningmakelaar maakt dit mogelijk. Bekijk onderstaande video voor uitleg:

In meer dan 20 Europese landen maken burgers en bedrijven gebruik van een eID, een online identiteit. Zo gebruiken Nederlandse burgers en bedrijven DigiD en eHerkenning om zaken met de overheid te regelen. De Nederlandse overheid adviseert alle organisaties, die DigiD en/of eHerkenning accepteren als inlogmiddel, ook de Europese inlogmiddelen te accepteren.

English: eIDAS Regulation: EU-proof with eHerkenning

Wat is eIDAS?

eIDAS staat voor 'Electronic Identities And Trust Services'. Met eIDAS hebben de Europese lidstaten  afspraken gemaakt om dezelfde begrippen, betrouwbaarheidsniveaus en onderlinge digitale infrastructuur te gebruiken. Een onderdeel van de verordening is het grensoverschrijdend gebruik van Europees erkende inlogmiddelen. Dit kan alleen met een betrouwbare online identiteitscheck aan de voordeur.

Inkomend en uitgaand verkeer

De verordening bestaat uit twee delen, namelijk inkomend en uitgaand verkeer.

  • Inkomend verkeer: Europese burgers en bedrijven die met een door Europa erkend inlogmiddel inloggen bij Nederlandse dienstverleners. Zo kan een Duitse verkeersovertreder gemakkelijk zijn boete inzien door in te loggen met zijn Duitse inlogmiddel op het digitale loket van het CJIB.
  • Uitgaand verkeer: Nederlandse burgers en bedrijven die met een door Europa erkend Nederlands inlogmiddel bij andere Europese dienstverleners inloggen. Zo kan een Nederlandse burger op termijn zijn vakantiewoning digitaal registreren bij een Franse gemeente. eHerkenning is in middeels door alle lidstaten van de EU erkend Naar verwachting zal DigiD in 2020 goedgekeurd worden voor Europees gebruik.

Verordening geldt voor de gehele publieke sector

Alle lidstaten moeten het verplichte deel van de verordening uitvoeren, dus ook Nederland. De publieke sector loopt hierin voorop, want de Europese maatregel is bindend voor alle publieke organisaties. Als uw organisatie voldoet aan de twee onderstaande criteria moet u toegang verlenen aan Europese burgers en bedrijven.

1. Uw organisatie is een publieke organisatie óf een private organisatie met een publieke taak

Voorbeelden hiervan zijn gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries, uitvoeringsorganisaties, academische ziekenhuizen, zorgverzekeraars, academische universiteiten en pensioenfondsen.

2. Nederlandse burgers en bedrijven kunnen bij u inloggen met inlogmiddelen op niveau substantieel en/of hoog

Voorbeelden zijn DigiD en eHerkenning.

Wat moet u doen om Europaproof te worden?

In Nederland kunt u voldoen aan de eIDAS-verplichting voor met een aansluiting op een eHerkenningmakelaar. Vanaf versie koppelvlak 1.11 kunt u Europese burgers en bedrijven toegang verlenen. De huidige inrichting van uw systemen en de gegevens die u per dienst nodig heeft bepalen uw implementatiescenario.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de eIDAS-verordening? Kijk dan op de website ondernemersplein KVK of maak gebruik van de veelgestelde vragen.  

Ook kunt u contact opnemen met de erkende makelaars voor advies en technische ondersteuning of, voor meer informatie voor dienstverleners, kijken op https://www.logius.nl/diensten/eidas.