Testimonials

Wilt u ook veilig inloggen om online zaken te doen met overheidsdienstverleners? Dit kan met eHerkenning. Veel bedrijven en organisaties maken er al gebruik van. In de testimonials leest u over hun ervaringen met eHerkenning. 

Wilt u ook gebruikmaken van eHerkenning? Vraag eHerkenning dan aan bij één van de erkende leveranciers. 

Direct aanvragen

Techniek Nederland: 'Met eHerkenning kunnen we zoveel meer dan alleen inloggen bij de overheid’

‘Met een delegatie vanuit de technieksector zijn we ooit op studiereis gegaan naar Estland, de eerste digitale samenleving’, vertelt Remco van der Linden, directeur Techniek en Markt bij branchevereniging Techniek Nederland. ‘Daar leerden we dat zo’n digitale samenleving begint bij de digitale identiteit van bedrijven en burgers. Zo ver zijn we in Nederland nog niet. Met DigiD kunnen we ons namelijk alleen nog identificeren voor de overheid. Maar de digitale identiteit van bedrijven, die hebben we met eHerkenning al. In de oorspronkelijke bedoeling is dat misschien vooral een inlogmiddel om snel en betrouwbaar zaken te doen met de overheid. Maar je kunt er zoveel meer mee.’

Image

Remco van der Linden en Marcel van Lieshout

Daar weet Marcel van Lieshout, directeur bij Centraal Register Techniek, alles van. ‘Bij het Centraal Register passen we eHerkenning voor meerdere doeleinden toe. Onze organisatie is mede door Techniek Nederland, waarvoor Remco werkt, opgericht om de kwaliteitseisen van bedrijven en specialisten in de techniekbranche inzichtelijk te maken. Dit doen we door diploma’s, certificaten en kwalificaties van vakbedrijven én vakmensen te verzamelen. Een naslagwerk voor klanten die een bedrijf in willen huren dus. Wanneer bijvoorbeeld mijn cv-ketel in huis gerepareerd moet worden, weet ik dan zeker dat ik een vakbedrijf in huis haal, met gecertificeerd personeel.

Onze visie, als Techniek Nederland, is dat eHerkenning ook meer en meer toegepast gaat worden voor andere digitale diensten.

Het register biedt bedrijven een omgeving waar ze hun gegevens veilig kunnen delen. En deze toegang is op basis van eHerkenning. Wij doen dit op betrouwbaarheidsniveau EH3. Het is cruciaal dat de juiste kwalificaties aan het juiste bedrijf worden gekoppeld. Omdat eHerkenning persoonsgebonden is en medewerkers gemachtigd moeten worden om namens hun bedrijf specifieke online-diensten te regelen, weten wij zeker dat wij de juiste gegevens koppelen aan het juiste bedrijf. En door techniekbedrijven met eHerkenning in te laten loggen bij het register, weten onze klanten dus ook zeker dat de kwalificaties echt bij dit bedrijf horen.

Het nut van eHerkenningRemco: ‘Als belangenbehartiger van zo’n 5.000 leden in de techniekbranche – denk aan installatiebedrijven en technisch dienstverleners – heeft Techniek Nederland zich van begin af aan hard gemaakt voor eHerkenning. We merken dat deze bedrijven eHerkenning hebben gevonden om, bijvoorbeeld, medewerkers ziek te melden bij UWV. En zien dat ze het ook steeds vaker gebruiken voor onze eerste private toepassing: om gegevens aan te leveren bij het Centraal Register.’

Marcel: ‘We moeten hiervoor wel ons best doen. Er is nog altijd wel onvrede over eHerkenning. Dat het verplicht is. Dat het geld kost. We hebben geleerd dat we zulke zorgen allereerst moeten herkennen en erkennen. Maar dat je die zorgen, en de praktische hindernissen die bedrijven zien, daarna vrij makkelijk weg kan nemen. Gewoon door uit te leggen wat de voordelen zijn en ze mee te nemen in het praktische proces. Een goede helpdesk is hierin wel heel belangrijk gebleken.

De wil is er namelijk wel. In het verleden werden gegevens soms wat te makkelijk gedeeld, ook in onze sector. Maar de tijden veranderen. Bedrijven in de techniek realiseren zich dat je niet meer alles op de mail moet zetten. Dat een inlognaam en wachtwoord vaak ook niet meer voldoende is. Ze beseffen dat ze kwetsbaar zijn en willen hun bedrijf, hun werknemers én hun product beschermen. En ze zien dus, uiteindelijk, echt wel het nut van eHerkenning in.’Business to businessRemco: ‘Nu het merendeel van onze leden over eHerkenning beschikt, begint het ook meer te leven. Onze visie, als Techniek Nederland, is dat eHerkenning ook meer en meer toegepast gaat worden voor andere digitale diensten. Denk aan business-to-business-doeleinden, waarbij bedrijven data uitwisselen en ervan verzekerd zijn dat het van hun partnerbedrijf komt. Digitaal transacties doen is nu eenmaal makkelijker, het gaat sneller en kan, met eHerkenning, ook veiliger zijn dan ‘in het echt’.’

Marcel: ‘eHerkenning is naast een betrouwbaar inlogmiddel ook een tool met heel veel mogelijkheden. Het helpt je om je bedrijfsvoering te verbeteren. Dat is het perspectief waar we naartoe moeten.’


 

Justis: "Onze producten zijn nu nóg beter beschermd"

“Wil je je naam wijzigen? Of een Verklaring Omtrent het Gedrag, een VOG dus, aanvragen voor je medewerker? Dan heb je Justis nodig. Wij zijn de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid, in te schakelen voor tal van (online) diensten waarbij deze verzoeken gescreend moeten worden.”

Image

Iep Visser van Justis

Maatschappelijke impact “Als wij ons werk niet kunnen doen, breekt er niet direct paniek uit. Maar het heeft wel een grote impact op de samenleving. Neem de zorg, het onderwijs, de kinderopvang; daar zitten ze te springen om nieuwe mensen. En die mogen niet beginnen zonder VOG. Als wij die VOG niet kunnen geven, kunnen deze mensen niet als werknemer of vrijwilliger aan de slag. Het spreekt voor zich dat we zo’n situatie ten koste van alles willen voorkomen. En gelukkig is ons dat in de zomer van 2021 ook gelukt.”

Iep Visser, algemeen directeur, heeft het over de overstap van eHerkenning (EH1) naar hogere betrouwbaarheidsniveaus. “We gebruiken eHerkenning al jaren. Het maakt ons werk beter, zolang we er maar op letten dat we het contact met ‘de buitenwereld’ niet verliezen. Want we hechten veel waarde aan goede toegankelijkheid voor burgers en organisaties, houden onze fysieke kanalen bijvoorbeeld goed beschikbaar. Mensen moeten ons ook nog gewoon kunnen bellen. eHerkenning is bedoeld om makkelijk en betrouwbaar zaken te doen. Dáár gebruiken we het voor.”

Uniformiteit“De gedachte van uniformiteit, een soort standaard bij inloggen en herkenning, daar ben ik heel enthousiast over. En het werkt ook echt. Dit inlogmiddel maakt de informatie-uitwisseling ook daadwerkelijk betrouwbaarder. Daarom laten we overheden en bedrijven inloggen met eHerkenning om van de belangrijkste en meest privacygevoelige online diensten van Justis gebruik te kunnen maken.”

"Hoe vertrouwelijker de informatie is die wordt uitgewisseld, des te hoger moet het betrouwbaarheidsniveau zijn."

We steunden ook het initiatief om per 1 juli 2021 te stoppen met het laagste betrouwbaarheidsniveau (EH1). We moeten mee met de tijd, en de veiligheidseisen aanscherpen. Voor Justis betekende dit dat we onze diensten op de hogere niveaus aan moesten gaan bieden. Geen probleem, dachten we. We waren hier namelijk al een jaar van op de hoogte.”

Betrouwbaarheidsniveaus“De manier waarop we onze online producten zouden verdelen over de beschikbare betrouwbaarheidsniveaus – van EH2 tot  EH4 – lag al snel vast. Hoe vertrouwelijker de informatie is die wordt uitgewisseld, des te hoger moet het betrouwbaarheidsniveau zijn. Bij de aanvraag van een VOG, bijvoorbeeld, gaat geen geheime informatie over de lijn en volstaat EH2. Maar bij een Bibob-screening, die onder andere gebruikt wordt om ondernemers te screenen, ontvangen we ook politie-informatie en rapporten van het OM. Die hebben we daarom ingeschaald op EH4: een niveau waar je alleen in kunt loggen met een PKIo-certificaat.”

Er leek geen vuiltje aan de lucht. Tot de projectleider die de overgang van EH1 naar hogere betrouwbaarheidsniveaus aanstuurde, eind mei op de deur klopte. “We gaan het niet halen.” De technische implementatie bleek lastiger dan vooraf ingeschat. En zonder eHerkenning kunnen we onze belangrijkste online diensten niet aanbieden.

Alle partijen samenbrengen“Gelukkig kwam het niet zo ver. Cruciaal daarbij bleek onze beslissing om alle partijen bij elkaar te brengen. Samen hebben we de schouders eronder gezet. Justis, onze eHerkenningsleverancier, Logius en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op operationeel niveau, voor de technische oplossing, maar ook op bestuurlijk niveau. Wekelijks bespraken alle bestuurders gezamenlijk de voortgang. Daarmee lieten we de urgentie zien en waren we in staat om snel besluiten te nemen over kwesties die vanuit de operatie bij ons belandden. Die combinatie, alle partijen samenbrengen op twee niveaus, heeft denk ik echt het verschil gemaakt. Samen ben je tot veel meer in staat dan je vooraf mogelijk acht.”

“Bovendien hebben we geleerd dat we dergelijke projecten niet meer mogen onderschatten. Er is een zekere awareness ontstaan, zowel bij de inhoudelijke als de technische afdelingen. We beseffen dat we kritischer moeten zijn, beter moeten doorvragen bij zulke ingewikkelde projecten. Zo resulteerde dit lastige traject uiteindelijk in waardevolle lessen voor de toekomst. En zijn onze producten online nog beter beschermd dan hiervoor.”

 

Bouwend Nederland: "eHerkenning is vanzelfsprekend geworden"

Een kleine 10 jaar geleden kwam Joppe Duindam in aanraking met eHerkenning. Sindsdien stimuleert de programmamanager digitalisering bij Bouwend Nederland leden van de brancheorganisatie om eHerkenning te gebruiken. "In de toekomst kan het elke digitale zakelijke transactie faciliteren."

Image

Joppe Duindam

"Weet jij het nog? Het moment dat je voor het eerst een smartphone bezat?"

Joppe Duindam, programmamanager digitalisering bij Bouwend Nederland, wacht geduldig het "nee" van de interviewer af, voordat hij zijn verhaal vervolgt. "We zijn er zo gewend aan geraakt, dat we haast zouden vergeten dat we het ooit zonder deden. We realiseren ons niet hoe fijn het is dat we een smartphone hebben. En met eHerkenning is het net zo. Als het er morgen niet meer is, besef je het nut pas. Het is vanzelfsprekend geworden."

Betrouwbaar

Een voorbeeld? Een jaar of 5 geleden is het nog maar, roept hij in herinnering, dat het indienen van een aanbesteding bij de overheid een logistieke puzzel van jewelste was. Als directeur van een deelnemend bedrijf mocht je het pand kort voor de deadline eigenlijk niet verlaten, omdat de handgetekende verklaring van een eindverantwoordelijke nodig was. "Tegenwoordig kan het allemaal online, via eHerkenning en de bijbehorende machtigingen", vertelt Joppe. "Het gaat zó veel sneller. De directeur kan gewoon op zakenreis. En het is nog betrouwbaar ook. Dát is het belangrijkste."

"Het is zo fijn dat het er is. We kunnen digitale informatie nu op een betrouwbare manier uitwisselen."

Met ruim 4.200 leden is Bouwend Nederland de grootste brancheorganisatie voor bouw- en infrabedrijven in Nederland. Zij behartigt hun belangen. Biedt speciale ledenservice, van juridisch advies tot financieel voordeel bij het aanschaffen van bedrijfskleding. Én helpt de sector om zich te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het vlak van digitalisering.

Het was om die reden dat Joppe een kleine 10 jaar geleden de mogelijkheden van elektronisch factureren onderzocht. De technische mogelijkheden lagen er. "Maar zulke transacties vragen om betrouwbaarheid, legt Joppe uit. ‘En dan heb ik het nog niet eens over het risico om gehackt te worden, dat speelde 10 jaar geleden nog niet zo. We wilden vooral weten of de personen met wie onze leden zaken doen zijn wie ze zeggen dat ze zijn, en dat ze de transacties mogen doen. Op zoek naar een oplossing vonden we eHerkenning."

Overtuigd

Al snel na die eerste kennismaking raakt Bouwend Nederland overtuigd van de mogelijkheden. Het gaat zelf gebruikmaken van eHerkenning en begint het ook actief te promoten bij haar leden. Met verhalen in het (online) ledenblad bijvoorbeeld, en terugkerende aandacht voor het onderwerp in verschillende informatiesessies.

"Destijds stond eHerkenning nog in de kinderschoenen. Lang niet alle overheden gebruikten het zelf al. Dat is nu gelukkig anders. Alle grote overheidsorganisaties en bijna alle provincies en gemeenten zijn inmiddels aangesloten. Voor sommige diensten kan je er zelfs al niet meer omheen. Dat maakt het een stuk makkelijker om onze boodschap over te brengen."

Voordelen

Het overgrote merendeel van de leden is inmiddels aangesloten op eHerkenning, mede overtuigd door de aandacht die Bouwend Nederland er in de loop der jaren aan besteedde. Leden gebruiken eHerkenning bijvoorbeeld om online zaken te regelen met UWV en de Belastingdienst, voor het aanvragen van VOG’s en subsidies en het indienen van aanbestedingen.

"Het is zo fijn dat het er is", benadrukt Joppe nog maar eens. "We kunnen digitale informatie nu op een betrouwbare manier uitwisselen. eHerkenning kent zelfs verschillende beveiligingsniveaus. Hoe beter informatie beschermd moet worden, des te hoger is het betrouwbaarheidsniveau. Dit is ontzettend belangrijk. Want in het kielzog van vertrouwen volgt efficiency. The speed of trust."

Waar transacties vroeger per post afgehandeld werden, met de nodige rompslomp tot gevolg, worden ze dankzij het vertrouwen in eHerkenning nu in een handomdraai online afgehandeld en geratificeerd. "In theorie zou het in de toekomst elke zakelijke transactie kunnen faciliteren", kijkt Joppe vooruit. "Tussen ledenbedrijven onderling bijvoorbeeld. Natuurlijk, er zijn alternatieven. Maar de betrouwbaarheid van eHerkenning is en blijft een groot voordeel."

UWV: "Veiligheid persoonlijke gegevens garanderen"

Als projectleider eHerkenning bij UWV ontdekte Denise van den Brink al snel dat eHerkenning niet alleen over techniek gaat. "De techniek moet kloppen. Maar goede communicatie bleek minstens zo belangrijk." Ze kijkt terug op een intensief traject met een klinkend resultaat.

Image

Denise van den Brink

UWV is één van de grote overheidsorganisaties die inloggen met eHerkenning verplicht stelden. Werkgevers kunnen niet meer terecht op het werkgeversportaal van UWV zonder een eHerkenningsmiddel. En kunnen zonder dat middel dus bijvoorbeeld online geen werknemers ziek of beter melden.

Denise: "Dat klinkt misschien cru, maar daar ging uiteraard een heel proces aan vooraf waarin we werkgevers op die stap hebben voorbereid. UWV is al sinds november 2018 aangesloten op eHerkenning. En vanaf dat moment waarschuwden we al dat we vanaf 1 november 2019 geen andere inlogmiddelen meer zouden accepteren."

Verantwoordelijkheid

De overstap naar eHerkenning begon bij UWV met de constatering dat de verwerking van vertrouwelijke gegevens via het werkgeversportaal beter kon. "Er gaat nogal wat bij ons over de lijn. Persoonsgegevens, gezondheidsgegevens – allemaal zaken die je niet graag in verkeerde handen ziet belanden."

"Natúúrlijk moeten we de veiligheid van persoonlijke gegevens kunnen garanderen op ons werkgeversportaal, dat is onze verantwoordelijkheid."

Ook de Autoriteit Persoonsgegevens vond een inlognaam en wachtwoord niet voldoende veilig meer om zaken te doen via het werkgeversportaal, en maande UWV tot ingrijpen. Terecht, vindt Denise: "Natúúrlijk moeten we de veiligheid van persoonlijke gegevens kunnen garanderen op ons werkgeversportaal, dat is onze verantwoordelijkheid."

Aansluiten

UWV overwoog eerst om een eigen middel te ontwikkelen. "Maar eHerkenning is de standaard van de overheid. En het bood ons precies wat we nodig hadden: extra beveiliging en de garantie dat we zaken doen met iemand die door de eigen werkgever geautoriseerd is om die zaken te doen."

Dus startte UWV met de voorbereiding van de aansluiting op eHerkenning; voor een grote organisatie als UWV een veelomvattend traject. Nog uitdagender was het om te zorgen dat de klanten gebruik gingen maken van eHerkenning. "Daar hebben we hard aan moeten trekken", vertelt Denise.

Overstappen

"We begonnen voor we overgingen op eHerkenning al met communiceren. We deden van alles! We verstuurden bijvoorbeeld digitale nieuwsbrieven, organiseerden webinars, namen deel aan voorlichtingsbijeenkomsten en onze accountmanagers kaartten het aan in hun gesprekken met werkgevers", blikt Denise terug. Maar dit resulteerde nog niet in grote overstapaantallen.

"De techniek moet kloppen. Maar goede communicatie bleek minstens zo belangrijk."

"Waarschijnlijk omdat nog niet alle werkgevers bekend waren met eHerkenning. Ook na campagnes over eHerkenning van Logius en van onszelf, en zelfs het inschakelen van gedragsdeskundigen, bleef het aantal werkgevers dat eHerkenning ging gebruiken in eerste instantie achter bij onze verwachting."

De boel op slot

Inmiddels kwam het ultimatum van 1 november 2019 steeds dichterbij; vanaf die dag zouden alle gebruikers van het werkgeversportaal altijd moeten inloggen met eHerkenning. Maar eind oktober 2019 had nog geen 20 procent van de werkgevers dat al eens gedaan.

"We zagen wel dat we het op die manier niet voor elkaar zouden krijgen om op 1 november klaar te zijn. Maar we moesten echt een streep trekken. Dus zijn we begonnen de oude inlogmethode uit te zetten, account voor account. Vervelend, maar we konden niet anders. Werkgevers moeten veilig zaken kunnen doen bij ons." 

Echt een prestatie

Sinds 20 februari 2020 wordt op het werkgeversportaal alleen met eHerkenning ingelogd. "Dat is echt een prestatie", vindt Denise. "Van het technische team, maar bijvoorbeeld ook van ons Klantcontactcentrum, waar ze heel veel werkgevers aan de lijn hebben gehad. Van de eHerkenningsmakelaar die voortdurend met ons mee moest bewegen. En van de partijen achter eHerkenning, die de problemen die we tegenkwamen snel oppakten en uitzochten."

Albert Röell (bedrijfsadviseur): "Maximale veiligheid, betrouwbaarheid, gemak en kwaliteit"

Met jarenlange ervaring als topbestuurder bij banken en in de consultancy weet Albert Röell als geen ander dat het belang van betrouwbare, efficiënte identificatie steeds groter wordt. Voor hem kan het sneeuwbaleffect van eHerkenning niet snel genoeg gaan. "Laten we doorpakken en de volle potentie van eHerkenning benutten."

Image

Alberto Roell

"Het is als op de weg", beschrijft Albert Röell. "Allerlei typen borden helpen ons het verkeer ordelijk te houden, maar de básis van verkeersveiligheid is onze afspraak om in Nederland aan de rechterkant van de weg te rijden. Zodat niemand daaraan hoeft te twijfelen. Zo zie ik eHerkenning ook; als een basiswaarde, ons beste fundament voor veilig internetverkeer."

Veilig gevoel 

Röell is commissaris en werkt sinds kort met eHerkenning, onder meer voor belastingaangiften en om zijn accountant te autoriseren. Eerder berustte de identificatie en verificatie in die relatie nog sterk op vertrouwen.

"Maximale veiligheid, betrouwbaarheid, gemak en kwaliteit met minimale kosten."

Röell: "Dat vertrouwen is er natuurlijk nog steeds, maar toen ik hoorde van eHerkenning, een online identificatiemiddel met een hoog betrouwbaarheidsniveau, zag ik er meteen de logica van in. We zijn duizenden jaren gewend geweest aan papieren processen en elkaar ontmoeten, maar dat is in deze tijd niet meer te doen. Ik vind het een heel goede zet van de overheid om zo’n kwaliteitsmiddel beschikbaar te maken en als standaard in de markt te zetten. Ik voel me veilig als ik me identificeer met eHerkenning."

Risicobeheer en compliance

Hoewel het pas een paar jaar geleden is dat Röell bekend raakte met eHerkenning, heeft hij al zijn hele carrière te maken met de basisprincipes ervan. Het belang van risicobeheer en compliance is in al zijn rollen in de financiële en zakelijke dienstverlening zonneklaar geweest.

Bijvoorbeeld toen hij CEO was bij een gespecialiseerde effectenbank: "In de toptijd hadden we € 500 miljard onder ons beheer. Eén derde gedeelte van al het Nederlandse pensioengeld. Daar mochten geen avonturen mee gebeuren." Of toen hij bij één van de 'big four' accountantskantoren werkte: "Voordat accountants gegevens delen met een klant, moeten ze wel heel zeker weten wie ze voor zich hebben en of diegene geautoriseerd is." 

Efficiënt

Het belang werd dus altijd al gezien, geeft Röell aan. "Maar iedereen had er zijn eigen oplossingen voor en investeerde zelf in software om controle te houden. In mijn bancaire tijd had je zodoende allemaal beveiligde 1-op-1-lijnen. Dat is een gegoochel met wachtwoorden en herkenningsmethodieken. Wat krijg je dan? Mensen bewaren lijstjes met toegangscodes en wachtwoorden onder hun mousepad. Met eHerkenning wordt dat zoveel efficiënter en veiliger. Eén manier van inloggen met zekerheid over de online identiteit en met de juiste autorisatie. Als de hele rambam op dezelfde methodiek zit, hoeft niks meer onder de mousepad te verdwijnen."

Privacy en continuïteit 

Het vertrouwen dat Röell heeft in eHerkenning, komt niet alleen doordat het beschikbaar is op een ongekend hoog betrouwbaarheidsniveau. Maar ook doordat het een samenwerking tussen de overheid en private partijen is. "Het is the best of both worlds: enerzijds onder controle van de overheid en anderzijds marktwerking en optimale kennisontwikkeling door samenwerking met experts uit het bedrijfsleven." 

Die samenwerking gebeurt secuur, geeft Röell aan. "Alleen leveranciers die door de Rijksoverheid zijn erkend, mogen eHerkenning leveren. De overheid zit er dicht bovenop, met enerzijds de verantwoordelijkheid voor de juiste normstelling en anderzijds elkaar snel opvolgende controles. Ook voor de waarborging van mijn privacy weet ik daardoor dat het goed zit. Hetzelfde geldt voor de continuïteit; ik kan er bij de overheid op vertrouwen dat ik hiermee een methode omarm waarvan ik toekomst vast gebruik kan maken."

Tempo maken

Eigenlijk heeft Röell maar één echte wens op zijn verlanglijstje: tempo maken. "Laten we doorpakken en de volle potentie van eHerkenning benutten. Dit kan namelijk niet alleen veel betekenen in de identificatie tussen bedrijfsleven en overheid en tussen overheden. Als de sneeuwbal blijft rollen, gaat het ook voor bedrijven onderling voor veel hogere veiligheid tegen lagere kosten zorgen." Hij ziet ook volop kansen voor de identificatie tussen particulieren en bedrijven, bedrijven en particulieren, en tussen particulieren en overheid. "Dit is nog maar het begin." 

Röell denkt aan alles wat met het internet of things mogelijk gaat worden, zoals ijskasten die zichzelf, met jouw autorisatie, automatisch laten bijvullen door een supermarkt. "Er komen nog gigantische ontwikkelingen waarvoor identificatie steeds belangrijker worden. EHerkenning combineert daarbij maximale veiligheid en betrouwbaarheid, maximaal gemak en maximale kwaliteit met minimale kosten. We zitten hiermee op de juiste route."