Ketenmachtiging

Besteedt u uw werk uit aan een intermediaire organisatie - of bent u intermediair - die online uw zaken regelt via eHerkenning? Bijvoorbeeld ziekmeldingen of belastingzaken? Dat is mogelijk met een ketenmachtiging.

Ik wil een intermediair machtigen

Het regelen van een ketenmachtiging start vaak bij de intermediair. Die weet meestal precies voor welke online diensten eHerkenning nodig is.

U kunt uw intermediair toestemming geven om ketenmachtigingen aan te vragen. U machtigt daarmee deze intermediair om namens uw bedrijf of organisatie in te loggen bij specifieke dienst(en) met eHerkenning.

Uw bedrijf hoeft bij de meeste leveranciers dan zelf geen eHerkenning aan te vragen.

Let op, eindigt de samenwerking? Trek de ketenmachtiging dan op tijd in.

Ik ben intermediair

Bent u intermediair? Dan regelt u de ketenmachtiging samen met het bedrijf of organisatie waar u online zaken voor wilt gaan regelen.

 • Vraag eHerkenning aan voor uw eigen medewerkers op het juiste betrouwbaarheidsniveau.

 • Zorg voor de benodigde machtiging(en) voor de desbetreffende online dienst(en).

Zo kunnen uw medewerkers met eHerkenning inloggen namens het bedrijf of de organisatie.

Lees meer over de betrouwbaarheidsniveaus

Machtigingen aanvragen

Vraagt u eHerkenning aan? En gaan anderen online zaken voor u regelen, zoals personen in uw bedrijf of een intermediair? Geef dan bij uw eHerkenningsaanvraag aan welke personen u voor welke diensten wilt machtigen.

Wilt u op een later moment een extra machtiging registreren of wijzigen? Dan kan dat via een online wijzigingsformulier bij uw leverancier, of via de online beheermodule van uw leverancier.

Let op: hier zijn mogelijk kosten aan verbonden.

Volg het stappenplan om uw ketenmachtiging vast te leggen bij uw leverancier.

Stap voor stap ketenmachtigingen aanvragen

Stap 1: Neem contact op met uw klant
 • Neem contact op met het bedrijf of de organisatie waarvoor u zaken wilt gaan regelen met eHerkenning.
 • Vraag toestemming voor de aanvraag van een ketenmachtiging.
 • De wettelijke vertegenwoordiger van uw klant (ketenmachtiginggever) moet tekenen voor de ketenmachtiging.
Eisen

Uw klanten moeten aan het volgende voldoen:

 • Ingeschreven staan in het handelsregister van de KVK. 
 • De hoofdvestiging van uw klant moet de ketenmachtiging afgeven.
 • U kunt een ketenmachtiging vastleggen bij uw eigen leverancier. Het maakt niet uit of uw klant eHerkenning heeft via een andere leverancier.
Eenmanszaken 

Eenmanszaken moeten aan de volgende eisen voldoen: 

 • In ieder geval EH3
 • U en uw opdrachtgever (de zzp'er) gebruiken eHerkenning van dezelfde leverancier.
Stap 2: Dienstverleners van uw klanten bepalen
 • Inventariseer voor welke klant(en) u ketenmachtiging(en) nodig heeft. 
 • Bepaal bij welke dienstverleners en voor welke diensten u namens uw klant wilt inloggen met eHerkenning.

De dienstverleners bij wie u wilt inloggen bepalen het betrouwbaarheidsniveau.

Stap 3: Ketenmachtiging voor uw medewerkers regelenĀ 

EHerkenning is persoonsgebonden. Uw medewerkers mogen dus niet elkaars eHerkenningsmiddel gebruiken.

Gebruiken meerdere werknemers binnen uw organisatie eHerkenning namens uw klanten? Dan heeft iedere medewerker een eigen eHerkenningsmiddel nodig, inclusief ketenmachtiging(en) voor het bedrijf of de organisatie waarvoor zij online zaken doen.

Met ketenmachtigingen kunt u regelen dat uw medewerkers namens specifieke klanten mogen inloggen bij specifieke diensten.

Stap 4: Leverancier kiezen en offerte aanvragen
 • Kies een leverancier.
 • Neem contact op met uw klanten om ketenmachtigingen vast te leggen.

Houd er rekening mee dat ketenmachtigingen extra kosten met zich meebrengen.