Toegankelijkheid

Bij de bouw van eHerkenning.nl is veel aandacht besteed aan toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. Het streven is alle informatie zodanig aan te bieden dat iedereen deze kan gebruiken en bekijken.

Om dat te bereiken is deze website gebouwd volgens de eisen voor digitale toegankelijkheid. Daarom laat eHerkenning onderzoek doen naar de digitale toegankelijkheid van de website eHerkenning.nl. Dit onderzoek vindt begin 2022 plaats volgens WCAG 2.1 AA.

Toegankelijkheidsverklaring

De website van eHerkenning is in december 2021 vernieuwd. De toegankelijkheidsverklaring van eHerkenning.nl is beschikbaar na afronding van het toegankelijkheidsonderzoek.

In een toegankelijkheidsverklaring staan criteria waar een website nog niet aan voldoet. Ook staan hierin concrete maatregelen om wel aan deze criteria te voldoen.

Bekijk het Register van toegankelijkheidsverklaringen