Coordinated Vulnerability Disclosure

Ontdekt u een zwakke plek in één van de ICT-systemen van eHerkenning? Stel het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) hier zo snel mogelijk van op de hoogte. 

U kunt dit doen via het CVD-meldingenformulierformulier van het NCSC, voordat u dit aan de buitenwereld kenbaar maakt. In samenwerking met het NCSC nemen we de bevinding in behandeling en lossen die zo snel mogelijk op. 

Doe een melding bij het NCSC