Over eHerkenning

Eén manier om veilig en betrouwbaar in te loggen voor ondernemers, bedrijven, organisaties en intermediairs. Dat is eHerkenning. Een onmisbare schakel in het online zakendoen met (overheids)organisaties en steeds meer tussen bedrijven onderling. Met één inlogmiddel kunnen zij nu al terecht bij meer dan 500 overheidsorganisaties voor meer dan 1.200 diensten. Het onthouden van verschillende wachtwoorden en inlogmethodes behoren hiermee tot het verleden.

eHerkenning is persoonsgebonden. Mede daarom wordt iemands identiteit grondig gecheckt bij de aanvraag. Medewerkers worden gemachtigd om namens hun organisatie specifieke online diensten te regelen. Dit zorgt ervoor dat een organisatie meer zekerheid krijgt over de online identiteit van de persoon waarmee zij zaken doen.

Overheid houdt toezicht

eHerkenning is een initiatief van de Rijksoverheid en is ontwikkeld in samenwerking met het bedrijfsleven. Daarmee is het een zogenaamde privaat-publieke samenwerking. Alleen door de overheid goedgekeurde leveranciers mogen eHerkenning leveren. Deze zogenaamde ‘erkende  leveranciers’ voldoen allen aan de strenge eisen en afspraken zoals vastgelegd in het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten. Namens de Rijksoverheid zorgt Logius (onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) voor het beheer van dit Afsprakenstelsel.

Governance

Als publiek – private samenwerking heeft eHerkenning hier een toepasselijke governance bij. Er vinden structurele overleggen op verschillende niveaus plaats. Alle betrokken partijen zijn vertegenwoordigd en hebben inspraak:

  • Strategisch niveau (Strategisch Beraad)
  • Tactisch niveau (Tactisch Beraad)
  • Operationeel niveau (Operationeel Beraad)

De beheerorganisatie (Logius) voert hierover het secretariaat. Alle vergaderstukken zijn openbaar en worden na elk overleg gepubliceerd op deze website. Wilt u per e-mail een notificatie ontvangen zodra er nieuwe vergaderstukken online staan? Stuur dan een e-mail naar info@eherkenning.nl.

Alle afspraken tussen de overheid en leveranciers zijn terug te vinden in het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten.