Gezamenlijk Overstappen | Release 1.13

Deze set van RFC's maakt het mogelijk om op een veilige wijze een machtiging op basis van een BSN te registreren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de koppeling met het nieuwe BSNk, het inzageregister en de autorisatielijst BSN.

Release 1.13 maakt het mogelijk dat éénmanszaken kunnen inloggen en daarbij gebruik kunnen maken van het BSN attribuut. Momenteel zijn er 1.3 miljoen éénmanszaken. Zij kunnen door deze toevoeging breed gebruik gaan maken van eHerkenning.

Een andere toevoeging van functionaliteit maakt het voor dienstverleners mogelijk om per dienst aan te geven welke identificerende kenmerken (KvK, RSIN, BSN, ed.) deze wenst te ontvangen. Dit geeft dienstverleners de mogelijkheid om voor een dienst het RSIN te vragen als bijvoorbeeld een KvK niet voorhanden is. Dit vindt plaats op de achtergrond; de gebruiker merkt daar niets van en hoeft niet opnieuw in te loggen zoals nu het geval zou zijn.