Meer zekerheid over online identiteit

U wilt er zeker van zijn met wie u zaken doet. En de klant die bij u inlogt moet erop kunnen vertrouwen dat er goed met zijn gegevens wordt omgegaan. Daarom is een veilige en betrouwbare online toegang tot uw dienstverlening essentieel.

De informatie die u uitwisselt bij online dienstverlening kan openbare informatie zijn of juist (privacy)gevoelige informatie. Hoe vertrouwelijker de informatie is, hoe meer zekerheid u wilt over de online identiteit van uw klant. Dit vereist daarom een hoger betrouwbaarheidsniveau.

Organisatie bepaalt betrouwbaarheidsniveau

Logo Betrouwbaarheidsniveaus

eHerkenning kent vier betrouwbaarheidsniveaus. U bepaalt het betrouwbaarheidsniveau waarmee uw klant inlogt. Hoe hoger het niveau, hoe meer zekerheid u krijgt over de online identiteit van uw klanten.

In het linkermenu leest u meer over de verschillende betrouwbaarheidsniveaus en een aantal tips om het juiste betrouwbaarheidsniveau voor uw dienst te bepalen.