Toegankelijkheid

Bij de bouw van eHerkenning.nl besteden wij veel aandacht aan toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. Het streven is alle informatie zodanig aan te bieden dat iedereen deze kan gebruiken en bekijken.

Onderzoek Stichting Accessibility

Stichting Accessibility heeft voor Logius, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een onderzoek uitgevoerd naar de digitale toegankelijkheid van de eHerkenning-website. Deze quick-scan is uitgevoerd op 28 april 2019 volgens WCAG 2.1 AA. Bekijk de onderzoeksresultaten.