Vereniging van eHerkenning-aanbieders (VeHa)

De Vereniging van eHerkenning-aanbieders (VeHa) is eind 2022 opgericht. Met de Wet digitale overheid in aantocht leest u hier wat de VeHa inhoudt, waarom er een vereniging in het leven is geroepen en wie hier deel van uitmaken.

Wat is de Vereniging van eHerkenning-aanbieders?

Digitalisering is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Er vinden steeds meer digitale transacties plaats en aan de overheid de taak om hierin mee te gaan. Veiligheid en een overzichtelijke samenwerking gaan hand in hand. Om dit te bewerkstelligen zijn er regels bedacht over veiligheid en hier wordt toezicht op gehouden. Er wordt zoveel mogelijk met standaarden gewerkt. Het wetsvoorstel Wet digitale overheid (Wdo) legt de basis voor deze digitalisering van de overheid. Een onderdeel van Wdo gaat over veilig inloggen op dienstverlening bij (semi-) overheidsinstanties.

Dit doet u met eHerkenning, een veilig en betrouwbaar inlogmiddel waarmee u bij verschillende dienstverleners kunt inloggen om online uw zaken te regelen. U kunt eHerkenning aanvragen bij door de Rijksoverheid erkende leveranciers. Alleen zij mogen eHerkenning leveren. De leveranciers hebben zich samengevoegd in de VeHa.

Waarom is er een vereniging?

De Wdo regelt dat Nederlandse burgers en bedrijven veilig en betrouwbaar kunnen inloggen bij de (semi-)overheid. Anders gezegd: burgers krijgen elektronische identificatiemiddelen (eID) met een hoge mate van betrouwbaarheid, zodat publieke dienstverleners meer zekerheid krijgen over iemands identiteit. De wet stelt in het kader hiervan open standaarden verplicht.

De vereniging, bestaande uit leveranciers van eHerkenning, heeft als doel het bevorderen van het gebruik van elektronische vertrouwensdiensten. Logius, onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), fungeert sinds de oprichting van eHerkenning als beheerorganisatie. Zodra de Wdo is goedgekeurd en geïmplementeerd worden diverse beheertaken overgedragen naar de markt. De vereniging dus. Met de oprichting van de vereniging is alvast actie ondernomen op wat in de toekomst staat te gebeuren.

VeHa behartigt de belangen van haar leden

Een andere doelstelling van de vereniging is het behartigen van de belangen van haar leden, zowel in Nederland als in Europa. Hiervoor is de vereniging gesprekspartners van het Ministerie van BZK (in het kader van Stelsel Toegang en eIDAS) en van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) (in het kader van vertrouwensdiensten).

De vereniging zal in aanvulling op wet- en regelgeving, zelfreguleringsafspraken tot stand brengen, borgen en onderhouden. Bijvoorbeeld op het gebied van bescherming van persoonlijke en zakelijke klantgegevens en het verschaffen van inzicht voor rechts- en natuurlijke personen in hun eigen gegevens. Ook zoekt de vereniging aansluiting bij andere organisaties en instellingen in binnen- en buitenland, die zich op het gebied van de diensten van de leden bewegen.

Wie maken deel uit van de VeHa?

De volgende leveranciers zijn lid van de vereniging:

  • Unified Post B.V.
  • Digidentity B.V.
  • QuoVadis Trustlink B.V.
  • OneWelcome B.V.
  • Reconi B.V.
  • Connected Information Systems B.V.
  • KPN B.V.

Bovenstaande leden worden in de VeHa vertegenwoordigd door Frank Jonker (voorzitter, Reconi), Lex van Lent (secretaris, Unified Post) en Marcel Wendt (penningmeester, Digidentity).

Vragen of meer informatie?

Heeft u vragen omtrent de vereniging of wenst u meer informatie? Stuur gerust een e-mail naar info@eherkenning.nl.