Nieuws

Wilt u weten wat er speelt rondom eHerkenning? Lees onze nieuwsberichten. 

eHerkenning: klaar voor Europees gebruik

1 september 2021

Vanaf 1 september 2021 is het mogelijk om met eHerkenning, als Europees erkend inlogmiddel, online uw zaken te regelen met overheidsorganisaties in de Europese Economische Ruimte (EER). Online zaken doen over de grens wordt hiermee net zo betrouwbaar en veilig als in eigen land. 

Eén manier om veilig en betrouwbaar in te loggen voor ondernemers, bedrijven, organisaties en intermediairs. Dat is eHerkenning. Een onmisbare schakel in het online zakendoen met overheidsorganisaties en steeds meer tussen bedrijven onderling en over de grens.

Mijlpaal

Om verkeer van online diensten tussen landen te bevorderen, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de wens uitgesproken om eHerkenning geschikt te maken voor gebruik binnen Europa. De techniek die het mogelijk maakt om online zaken te doen over de grens, is dankzij de erkende leveranciers van eHerkenning in samenwerking met zowel RVO, RvIG, Logius als BZK en Europese landen tot stand gekomen. Daardoor kunnen Nederlandse bedrijven en organisaties met middelen vanaf betrouwbaarheidsniveau EH3, inloggen bij overheidsorganisaties in EER landen die Europees inloggen aanbieden.  

Wat betekent dit voor u?

Bent u in het bezit van een eHerkenningsmiddel op betrouwbaarheidsniveau EH3 of hoger dan kunt u over de grens bij overheidsorganisaties in Europa inloggen, mits zij dit aanbieden. Uw leverancier helpt u bij het gereed maken van uw huidige eHerkenningsmiddel voor gebruik over de grens.

Wat heb ik nodig om mijn eHerkenningsmiddel geschikt te maken voor gebruik over de grens?

Uw eHerkenningsmiddel is nu nóg niet geschikt voor gebruik over de grens. Om deze optie (gebruik in een ander EER-land) te activeren, neemt u contact op met uw leverancier. Houdt rekening met de volgende aandachtspunten:

  • U bent in het bezit van een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau EH3 of hoger;
  • Uw BSN is nodig om uw eHerkenningsmiddel geschikt te maken voor gebruik over de grens;
  • Regel de juiste machtiging van het land waar u wilt inloggen.

Voor meer informatie kijkt u op eherkenning.nl/buitenland. Om uw eHerkenningsmiddel Europaproof te maken neemt u contact op met uw leverancier. Zij helpen u verder.

Uitfaseren EH1 succesvol afgerond

15 juli 2021

Het is u vast niet ontgaan: per 1 juli jl. bestaat betrouwbaarheidsniveau EH1 niet meer. Dit betekent dat (overheids)organisaties geen online diensten meer kunnen aanbieden op dit niveau én eindgebruikers niet meer kunnen inloggen met hun eHerkenningsmiddel EH1 om hun online zaken te regelen.

Het doel van het stopzetten van betrouwbaarheidsniveau EH1 is om het online zaken doen vanaf 1 juli nóg veiliger en betrouwbaarder te maken; passend bij de eisen van deze tijd.

Samenwerking met de erkende leveranciers, makelaars en dienstverleners

De afgelopen periode is daarom nauw samengewerkt met de eHerkenningsmakelaars, -leveranciers én enkele grote dienstverleners zoals RVO, VNG en Justis, om het stopzetten van EH1 te realiseren. Zo zijn de technische aspecten uitgewerkt en geïmplementeerd en is er een communicatietoolkit samengesteld inclusief stappenplannen, FAQ’s, handleidingen en nieuwsberichten, om partijen te ondersteunen in de communicatie richting de achterban.

Daarnaast hebben webinars, gehost door de leveranciers, berichtgeving via social media en de verspreiding van diverse nieuwsbrieven ervoor gezorgd dat dienstverleners tijdig hun online diensten naar een hoger betrouwbaarheidsniveau brachten en eindgebruikers hun eHerkenningsmiddel hebben geüpgraded. Deze nauwe samenwerking met makelaars, leveranciers en dienstverleners, in combinatie met de intensieve communicatie, heeft ervoor gezorgd dat het stopzetten van EH1 per 1 juli voorspoedig is verlopen.

Met het succesvol stopzetten van EH1 is koers gezet naar een nóg veiligere manier van online dienstverlening met eHerkenning.

Vraag tijdig eHerkenning aan voor Mijn Belastingdienst Zakelijk

15 juli 2021

EHerkenning is hét inlogmiddel waarmee ondernemers veilig en betrouwbaar kunnen inloggen bij meer dan 500 aangesloten (semi)overheidsorganisaties. Bereid u tijdig voor en vraag EH3, inclusief de juiste machtiging, zo snel mogelijk aan. Wacht dus niet tot februari met het aanvragen van eHerkenning om uw belastingaangiftes te doen!

Zakendoen met de Belastingdienst

De afgelopen jaren zijn al verschillende belastingmiddelen in het nieuwe portaal ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBD-Z)’ toegevoegd. Zo is het reeds mogelijk om loonaangifte, omzetbelasting (btw), loonheffingen, vennootschapsbelasting en verhuurdersheffingen via dit portaal te doen. Het oude ondernemersportaal verdwijnt voorgoed in 2022. Ondernemers kunnen het oude portaal dan alleen nog gebruiken voor belastingjaar 2021 tot februari 2022. Daarna dient u uw aangifte te doen via MBD-Z of één van de andere hieronder genoemde mogelijkheden.

Eénmanszaken kunnen nog steeds met DigiD inloggen of met eHerkenning. Naast het gebruik van het nieuwe ondernemersportaal Mijn Belastingdienst Zakelijk, kunnen ondernemers administratie-software of een fiscaal dienstverlener overwegen voor belastingzaken.

Inloggen bij de Belastingdienst

Om in te loggen op het nieuwe portaal, moeten ondernemers gebruik maken van eHerkenning. Ondernemers die eHerkenning alleen nodig hebben om aangifte te doen bij de Belastingdienst, en met eHerkenning geen andere online diensten afnemen bij andere organisaties, kunnen het speciale Belastingdienst EH3-inlogmiddel aanschaffen en hiervoor compensatie aanvragen bij RVO.

Vervolgstappen

Houd verdere berichtgeving vanuit de Belastingdienst en onze communicatiekanalen nauw in de gaten. Zo ontvangen rechtspersonen die voor de aangifte omzetbelasting gebruikmaken van het oude portaal deze maand een brief vanuit de Belastingdienst en zal er in het najaar meer gedetailleerde communicatie plaatsvinden. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan rechtstreeks contact op een erkende leverancier of bekijk de website van de Belastingdienst.