News

Would you like to know what is going on around eHerkenning? Read our news items.

Continued development of eHerkenning: addition of two new functionalities for chain authorizations

12 april 2022

EHerkenning is continuously being developed. In this context, eHerkenning offers two new functionalities for chain authorizations.

n addition to the Chamber of Commerce number, eHerkenning will also provide the company name of the intermediary with a chain authorisation. This provides a service provider with more extensive information about which organization has logged in on behalf of a stakeholder.

What does delivering the company name mean to you as a service provider?

In addition to the intermediary's Chamber of Commerce number, a service provider will also receive the intermediary's company name. This allows a service provider to provide more detailed information about which organization has logged in on behalf of the stakeholder. This new functionality does not require any changes to the interface. For more information, please contact your eHerkenning broker.

The second added functionality is intended to simplify the management and use of chain permissions in the future. By automatically comparing the recorded authorizations of the intermediary with the recorded authorizations of the interested party during registration or a request, clarity is provided about any imperfections. A permissions registry can therefore offer a solution and extra service. This functionality is especially applicable for permission administrators and users who work at an intermediary.

What does the new functionality mean?

In the future, it will be possible to automatically compare the recorded authorizations of the intermediary with the registered authorizations of the interested party during registration or a request. Missing or incorrect authorizations can be demonstrated with this and can therefore be quickly resolved with the aid of an authorization register. With this new functionality, better service can be provided to the chain authorization process. For more information, please contact your eHerkenning supplier.

Met eHerkenning digitaal NOW-beschikkingen inzien

8 maart 2022

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is er om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies, tegemoet te komen. Werkgevers die gebruik maken van deze regeling kunnen aangevraagde NOW-tegemoetkomingen en beschikkingen op het werkgeversportaal van UWV raadplegen. Om deze documentatie veilig en betrouwbaar digitaal in te zien logt men in met eHerkenning.

NOW-formulieren staan niet op het werkgeversportaal maar zijn terug te vinden op uwv.nl/now.

Kijk voor meer informatie op de website van UWV of neem telefonisch contact op met UWV Telefoon NOW via 088 – 898 20 04 (lokaal tarief - belkosten zijn afhankelijk van uw telefoonaanbieder).

Jaarplan 2022 eHerkenning vastgesteld

1 maart 2022

Het Strategisch Beraad eTD heeft op 10 februari het jaarplan 2022 van het Tactisch Beraad voor eHerkenning definitief vastgesteld. Met het jaarplan met de titel “Robuustheid en groei?” stuurt het Tactisch Beraad op de activiteiten voor het beheer en de doorontwikkeling van eHerkenning, en de resultaten die het hierop in 2022 wil bereiken. De activiteiten voor 2022 zijn vooral gericht op een verdere robuuste uitbouw en groei van eHerkenning. Belangrijke aandacht in 2022 zullen hebben:

  • Het bedienen van nog meer restgroepen door aansluiting op nieuwe gezaghebbende bronnen.
  • Doorontwikkeling van de functionaliteit voor (keten)machtigingen in meerdere fasen.
  • Voorbereiding op de wijzigingen en transitie die de inwerkingtreding van de Wet digitale overheid vergen.

Zie voor een verdere uitleg en toelichting het document hieronder:

Document