Nederlandse bedrijven digitaliseren. Dit leidt ertoe dat steeds meer zaken online geregeld worden. Onderling, en met de overheid. U kunt als bedrijf een tussenpartij inschakelen om namens u verschillende overheidszaken te regelen, zoals de aanvraag van bouwvergunningen en parkeerontheffingen. Hierbij is het noodzakelijk dat de tussenpartij bevoegd is en dat alle aanvragen op betrouwbare wijze gebeuren.

Een ‘ketenmachtiging’ via eHerkenning maakt dit mogelijk. Hiermee kunt u een machtiging afgeven aan een tussenpartij. Deze partij is hierdoor bevoegd om namens uw bedrijf zaken te doen en kan vervolgens zelf aangeven wie binnen hun eigen organisatie zaken voor uw bedrijf mag regelen. Dankzij de ketenmachtiging kunt u dus uw overheidszaken betrouwbaar laten regelen door een tussenpartij met een eHerkenningsmiddel.

Eenvoudig, tijdsbesparend en efficiënt.

Maak ook gebruik van de ketenmachtiging van eHerkenning. Kijk voor meer informatie op www.eherkenning.nl/machtigen

Download in MP4 HD formaat MP4 HD | 9.8 MB