Als u eHerkenning heeft, logt u met 1 inlogmiddel veilig in bij meer dan 500 overheidsorganisaties. De gegevens die u daarbij uitwisselt, moeten goed beschermd worden. Daarom is zorgvuldigheid van groot belang, ook als u eHerkenning aanvraagt. Zowel het bedrijf dat de aanvraag doet als de persoon die gaat inloggen, worden in verschillende stappen gecontroleerd. Daarna profiteert u onbezorgd van het gemak en de betrouwbaarheid van eHerkenning.

Om uw aanvraag zo soepel mogelijk te laten verlopen, is het verstandig om u vooraf een paar dingen te bedenken. Waarvoor wilt u eHerkenning gebruiken? Wilt u uw btw-aangifte indienen? Een medewerker ziekmelden? Een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen?

Afhankelijk van het gebruik heeft u voor eHerkenning een bepaald betrouwbaarheidsniveau nodig. Niveau EH3 wordt steeds vaker vereist. Met een middel op een hoger niveau kunt u altijd inloggen op een dienst die een lager niveau vereist, mits u de juiste machtiging heeft.

Een machtiging is nodig zodat organisaties zeker weten dat alleen geautoriseerde medewerkers bepaalde zaken online mogen regelen. Diegene die in uw bedrijf tekenbevoegd is volgens het handelsregister van de KVK kan daarvoor goedkeuring geven. Soms zijn dat meerdere personen. Zij moeten mogelijk ook tekenen.

Zorg in ieder geval dat als u eHerkenning aanvraagt, u het volgende bij de hand hebt:

- bedrijfsgegevens zoals bekend bij de KVK,
- de persoons- en contactgegevens van degenen voor wie u eHerkenning aanvraagt, en
- een kopie identiteitsbewijs van de wettelijke vertegenwoordigers.

U vraagt eHerkenning aan bij 1 van de erkende leveranciers. Zij zijn door de overheid erkend en voldoen allemaal aan dezelfde eisen om eHerkenning aan te bieden.

Meer weten? Bekijk dan het stappenplan en het leveranciersoverzicht op eHerkenning.nl. Daar vindt u ook informatie over de betrouwbaarheidsniveaus en het machtigen van anderen, zoals intermediairs.

eHerkenning. Straks onmisbaar, nu verkrijgbaar.