Nieuwsberichten

12 december 2018

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil (de wettelijk vertegenwoordiger van) dat bedrijven met Nederlandse elektronische inlogmiddelen de mogelijkheid bieden om in 2019 bij Europese overheden in te kunnen inloggen om zo grensoverschrijdend online diensten af te nemen. Hiervoor heeft Staatssecretaris Raymond Knops het stelsel Elektronische Toegangsdiensten (eTD) aangemeld voor het Europese notificatieproces.

27 november 2018

Heeft uw organisatie het burgerservicenummer nodig om online dienstverlening te bieden? Vanaf 31 oktober kunt u ook Europese burgers in het bezit van een burgerservicenummer (BSN) toegang verlenen. Dit wordt mogelijk gemaakt door het BRPk van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).

22 oktober 2018

Vandaag is het dan zover, de lancering van dé online media campagne eHerkenning. Samen met de 7 grote overheidsorganisaties (Belastingdienst, DUO, gemeente Den Haag, KvK, RDW, RVO en UWV) zet Logius zich in om hét inlogmiddel voor ondernemers eHerkenning zichtbaar te positioneren.

16 oktober 2018

Vanaf 16 oktober kunt u alleen met een eHerkenningsmiddel op betrouwbaarheidsniveau EH3 online een voertuig van de zaak schorsen, een schorsing verlengen of beëindigen.

15 oktober 2018

Dinsdag 9 oktober verscheen het volgende nieuwsbericht over een pilot met eHerkenning en iSHARE. Ondernemers in de logistiek regelen binnenkort een stuk eenvoudiger en sneller een Standaard Bankverklaring.

26 september 2018

De beheerorganisatie Elektronische Toegangsdiensten voldoet voor het zevende jaar op rij aan de ISO 27001 norm. Dit betekent dat het informatiebeveiligingssysteem voldoet aan de gestelde normen voor informatiebeveiliging.

12 juli 2018

Vanaf 1 november 2018 kunnen ondernemers met eHerkenning inloggen op het werkgeversportaal van UWV. UWV is één van de zeven grote overheidsorganisaties die een intentieverklaring tekende om over te stappen op eHerkenning.

2 juli 2018

De naam CreAim IDSP is per 1 juli 2018 gewijzigd in CreAim | Reconi.

25 juni 2018

Donderdag 21 juni verscheen in het ledenblad van Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) een artikel over eHerkenning. Lees hier het volledige artikel.

21 juni 2018

Met de eIDAS-verordening en de wet Digitale Overheid op komst dienen steeds meer uitvoeringsorganisaties zich aan te sluiten bij eHerkenning en eIDAS. Ze konden hun licht opsteken bij het dienstverlenersplatform in Utrecht op 12 juni 2018.

15 juni 2018

De Wet digitale overheid biedt de basis voor erkenning van partijen die een rol willen spelen in de authenticatie van bedrijven en organisaties in het publieke domein. In dat kader vindt op maandag 2 juli een openbare bijeenkomst plaats om in te gaan op deze eisen.

27 maart 2018

Vanaf nu hebben eHerkenningsmakelaars de functionaliteiten gereed om te voldoen aan de eIDAS-verordening. Hiermee kunnen publieke dienstverleners Europese burgers en bedrijven digitale toegang verlenen.