Nieuwsberichten

22 december 2017

Vanaf 29 september 2018 kunnen Duitse burgers met het inlogmiddel ‘Neuer Personalausweis’ (nPA) gebruik maken van de digitale dienstverlening van andere Europese lidstaten. Ook uw organisatie kan Duitse burgers toegang verlenen.

22 november 2017

De digitale dienstverlening van de overheid aan bedrijven komt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het kabinet heeft hiertoe besloten en op 17 november is het Koninklijk Besluit vastgesteld.

22 november 2017

KPN heeft besloten om met één makelaar verder te gaan om zo hun dienstverlening te versimpelen. De aansluitingen die zijn uitgevoerd door Gemnet (KPN Lokale overheid) zijn inmiddels succesvol gemigreerd naar KPN BV.

29 september 2017

Nederlandse publieke organisaties en private organisaties met een publieke taak hebben nog maar één jaar om te voldoen aan de Europese eIDAS-verordening. Vanaf 29 september 2018 moeten Europese burgers en bedrijven kunnen inloggen met hun eigen nationale inlogmiddel.

11 september 2017

Naar verwachting in het voorjaar van 2018 moeten bedrijven meer dan 20 douanevergunningen, zoals actieve veredeling en douane-entrepot, via het EU Trader Portal aanvragen. Om bij het portal in te kunnen loggen hebben zij eHerkenning nodig. Met eHerkenning kunnen medewerkers zich namens hun bedrijf online identificeren en zo vertrouwelijke gegevens veilig uitwisselen.

31 juli 2017

Forum Standaardisatie heeft samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een online ‘regelhulp’ ontwikkeld, die organisaties helpt het juiste betrouwbaarheidsniveau voor hun dienst te kiezen.

6 juli 2017

Het is vanaf nu mogelijk om met het Estse inlogmiddel ‘Digital Identity Card’ bij de gemeente Wassenaar in te loggen. Hierdoor worden publieke diensten online toegankelijk voor burgers die beschikken over het Estse inlogmiddel.

28 juni 2017

Ondernemers hebben straks nog maar één inlogmiddel nodig om online zaken als belastingen, subsidies, voertuigoverschrijvingen en wijzigingen in het Handelsregister te regelen.

5 januari 2017

De eerste zes Nederlandse gemeenten kunnen de elektronische identiteiten (eID’s) van Europese burgers accepteren binnen hun digitale dienstverlening.