Ketenmachtiging

Wilt u werk uitbesteden waarbij eHerkenning nodig is, zoals subsidies aanvragen bij gemeenten, belastingaangifte of medewerkers ziek melden in het werkgeversportaal van UWV? Dat kan met een ketenmachtiging. Hiermee machtigt een bedrijf een andere organisatie (vaak een extern bureau of intermediair) om namens u een online dienst te regelen met eHerkenning. De intermediair kan vervolgens een machtiging op naam van één (of meerdere) medewerker(s) registeren. Zo is die medewerker bevoegd om namens het bedrijf te handelen via eHerkenning. Uw bedrijf hoeft in dat geval zelf geen eHerkenning aan te vragen, u dient wel de tussenpartij toestemming te geven voor deze ketenmachtiging.

Hoe vraagt u een ketenmachtiging aan?

Het bedrijf namens wie moet worden gehandeld, moet akkoord geven voor ketenmachtiging aan de tussenpartij (intermediair). Beide dienen hiervoor een papieren formulier in te vullen waarna de machtiging digitaal wordt vastgelegd door de leverancier. Overleg eerst met de intermediair welke stappen genomen moeten worden voor de aanvraag van een ketenmachtiging. Zij zijn op de hoogte van de te nemen stappen in het aanvraagproces. Voorkom foutieve aanvragen, raadpleeg daarom uw intermediair.

Voordat een intermediair namens een bedrijf met eHerkenning online zaken kan doen, moeten er een aantal stappen bij één van de erkende eHerkenning leveranciers genomen worden:

Checklist aanvragen ketenmachtiging:

  • Leg de ketenmachtiging voor de tussenpartij vast bij een erkende leverancier.
  • Houd er rekening mee dat deze machtiging kosten met zich meebrengt.
  • Let erop dat u de machtiging aan de intermediair weer tijdig intrekt indien u de samenwerking beëindigt.
  • Bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) kan alleen worden ingelogd met een ketenmachtiging voor de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), de berichtenbox en de WBSO in het nieuwe aanvraagportaal. Er kan niet worden ingelogd met een ketenmachtiging bij de overige portalen en diensten van RVO en bij TenderNed.
  • De betrokken organisaties zorgen voor een KvK-uittreksel welke niet ouder mogen zijn dan 14 dagen.

Verzamel de volgende gegevens van de bevoegd vertegenwoordiger:

  • persoonsgegevens
  • e-mailadres
  • mobiel telefoonnummer
  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Houd er rekening mee dat de bevoegd vertegenwoordiger(s) van het bedrijf fysiek of elektronisch geïdentificeerd moet(en) worden. Dit betekent dat er een afspraak wordt gemaakt waarbij de identificatie dient plaats te vinden, zodat de aanvraag kan worden afgerond. Voor een snelle afhandeling is het raadzaam deze afspraak op zo kort mogelijke termijn te laten plaatsvinden. Fysieke identificatie is mogelijk op een door u gekozen locatie in Nederland, danwel bij de leverancier op kantoor, beide met inachtneming van COVID-richtlijnen*.

Voor het registreren van een ketenmachtiging moeten de dienstafnemer en de intermediair een formulier invullen. Voor het invullen van de registratieformulieren zijn een aantal documenten en gegevens nodig. Neem bij vragen contact op met een erkende leverancier die ketenmachtigingen levert: Reconi (voorheen CreAim), KPN, Z login, QuoVadis, We-ID (voorheen Connectis) of Digidentity.