Machtigen

Als u met eHerkenning een online dienst wilt afnemen, moet u daarvoor gemachtigd zijn. Zonder machtiging werkt eHerkenning niet. Een machtiging is, net als eHerkenning, persoonsgebonden en moet worden aangevraagd.

Bekijk de video voor meer uitleg:

Uitgeschreven tekst

Organisaties moeten vaak zaken regelen met overheden of gemeentes. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van een omgevingsvergunning of een subsidie. Met een inlogmiddel van eHerkenning kan een medewerker dit namens een organisatie eenvoudig online doen. Maar hiervoor moet hij wel eerst gemachtigd worden.

Met machtigingen krijgt een organisatie de zekerheid dat alleen bevoegde medewerkers bepaalde zaken online kunnen regelen. En de zekerheid dat dit veilig en betrouwbaar gebeurt. Een inlogmiddel van eHerkenning en bijbehorende machtigingen zijn persoonsgebonden en kunnen dus niet worden gedeeld of overgedragen. Machtigingen moeten daarom persoon en per dienst worden vastgelegd bij een erkende eHerkenningsleverancier. De wettelijke vertegenwoordiger van de organisatie kan hiervoor een machtigingenbeheerder aanstellen. Die regelt vervolgens wie voor welke online diensten gemachtigd wordt.

Wilt u meer weten over het machtigen van medewerkers? Kijk dan op eHerkenning.nl/machtigen voor meer informatie of neem contact op met een erkende leverancier.

English transcription

Legal Authorisation

Organisations often need to deal with the government, local authorities or other bodies. They may need an environmental permit, for instance, or want to apply for a govenment subsidy.

With the use of an eHerkenning token, an employee can manage these affairs online on behalf of an organisation. But first the employee needs to be legally authorised.

With legal authorisations, organisations can be sure that only authorised employees can manage particular affairs online. And they can be sure that the affairs are being handled safely and reliably.

An eHerkenning token and the corresponding legal authorisations are personal and cannot be shared or transferred to other employees. That means that legal authorisations must be registered per person and per service with a certified supplier of eHerkenning.

The legal representative of the organisation can appoint an authorisation manager to handle this. The authorisation manager will then arrange who will be legally authorised for which online service.

Would you like to know more about legal authorisation of employees? Visit eHerkenning.nl/machtigen for more information or contact one of our certified suppliers.

 

Een machtiging kan alleen worden gegeven door iemand in de organisatie die tekenbevoegd is volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Als er meerdere personen tekenbevoegd zijn moeten zij mogelijk ook tekenen, dat is afhankelijk van de statuten van uw bedrijf. De 'tekenbevoegde' kan ook een machtigingenbeheerder aanstellen die dan de machtigingen kan verstrekken. Een machtigingenbeheerder neemt de tekenbevoegde veel werk uit handen. Ga daarom eerst na wie er bij uw bedrijf tekenbevoegd is en of er al een machtigingenbeheerder is.

Wanneer machtiging aanvragen?

Als u eHerkenning aanvraagt bij 1 van de 6 erkende leveranciers, geeft u op het online registratieformulier aan voor welke diensten u gemachtigd wilt worden. Wilt u op een later moment een machtiging laten registreren of wijzigen? Dat kan via een online wijzigingsformulier bij uw leverancier of via de online beheermodule van uw leverancier.

Machtigingen wijzigen en beheren

De beheerder kan met de beheermodule machtigingen aanvragen en wijzigen. Ook geeft de beheermodule een totaaloverzicht van alle verstrekte eHerkenning inlogmiddelen(aangeschaft bij dezelfde leverancier), machtigingen en betrouwbaarheidsniveaus binnen de organisatie(s) waarvoor de beheerder gemachtigd is. Bovendien biedt de beheermodule van een aantal leveranciers de mogelijkheid om eenvoudig nieuwe eHerkenning inlogmiddelen aan te schaffen en te upgraden. Vraag aan uw leverancier naar de mogelijkheden van de beheermodule.

Als u daarvoor toestemming heeft van de machtigingenbeheerder of tekenbevoegde, kunt u een machtiging voor alle diensten van een bepaald betrouwbaarheidsniveau aanvragen.