Machtigen

Als u met eHerkenning een online dienst wilt afnemen, moet u daarvoor gemachtigd zijn. Zonder machtiging werkt een eHerkenningsmiddel niet. Bij een middel op betrouwbaarheidsniveau 1 (EH1) worden machtigingen automatisch toegekend. Vanaf EH2 moet u een machtiging aanvragen. Een machtiging is, net als een eHerkenningsmiddel, persoonsgebonden.

Bekijk de video voor meer uitleg:

English: Legal authorisation

 

Een machtiging kan alleen worden gegeven door iemand in de organisatie die tekenbevoegd is volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Als er meerdere personen tekenbevoegd zijn moeten zij mogelijk ook tekenen, dat is afhankelijk van de statuten van uw bedrijf. De 'tekenbevoegde' kan ook een machtigingenbeheerder aanstellen die dan de machtigingen kan verstrekken. Een machtigingenbeheerder neemt de tekenbevoegde veel werk uit handen. Ga daarom eerst na wie er bij uw bedrijf tekenbevoegd is en of er al een machtigingenbeheerder is.

Wanneer machtiging aanvragen?

Als u een eHerkenningsmiddel aanvraagt bij 1 van de 6 erkende leveranciers geeft u op het online registratieformulier aan voor welke diensten u gemachtigd wilt worden. Wilt u op een later moment een machtiging laten registreren of wijzigen? Dat kan via een online wijzigingsformulier bij uw leverancier of via de online beheermodule van uw leverancier.

Machtigingen wijzigen en beheren

De beheerder kan met de beheermodule machtigingen aanvragen en wijzigen. Ook geeft de beheermodule een totaaloverzicht van alle verstrekte middelen (aangeschaft bij dezelfde leverancier), machtigingen en betrouwbaarheidsniveaus binnen de organisatie(s) waarvoor de beheerder gemachtigd is. Bovendien biedt de beheermodule van een aantal leveranciers de mogelijkheid om eenvoudig nieuwe middelen aan te schaffen en bestaande middelen te upgraden. Vraag aan uw leverancier naar de mogelijkheden van de beheermodule.

Als u daarvoor toestemming heeft van de machtigingenbeheerder of tekenbevoegde kunt u een machtiging voor alle diensten van een bepaald betrouwbaarheidsniveau aanvragen.

Ketenmachtiging

Met een ketenmachtiging kan uw bedrijf een andere organisatie machtigen om namens uw bedrijf een online dienst af te nemen. Denk bijvoorbeeld aan een adviesbureau dat subsidie voor uw bedrijf aanvraagt of een accountant die uw jaarrekening indient bij de Kamer van Koophandel.

Let op:
Voor het aanvragen van een eHerkenningsmiddel moet u enkele belangrijke stappen doorlopen. De verwerkingstijd van uw aanvraag is afhankelijk van hetgeen in het Handelsregister is opgenomen over uw organisatie:

  • Bent u de bestuurder of natuurlijk rechtspersoon van de aanvragende organisatie en volledig bevoegd om namens de organisatie te handelen? Dan is de levertijd voor het aanvragen van een eHerkenningsmiddel ongeveer 0-3 dagen;
  • Heeft uw organisatie een complexe bestuurdersstructuur (met veel en/of gezamenlijk bevoegde bestuurders), of betreft het meerdere KvK’s waarvoor eHerkenning aangevraagd dient te worden, houdt dan rekening met levertijden die soms op kunnen lopen tot enkele weken.

Kortom, verdiep u op tijd in eHerkenning en vraag uw persoonsgebonden eHerkenningsmiddel op tijdig aan. Kijk goed naar het stappenplan met de benodigde verplichte gegevens voor uw aanvraag en neem in het geval van complexe bestuursstructuren en bij ketenmachtigingen contact op met de leverancier.