Ketenmachtiging | Release 1.7

Met een ketenmachtiging kunnen bedrijven andere organisaties machtigen om namens hen een online dienst af te nemen met eHerkenning. Bekijk onderstaande video voor uitleg.

Uitgeschreven tekst

Nederlandse bedrijven digitaliseren. Dit leidt ertoe dat steeds meer zaken online geregeld worden. Onderling, en met de overheid.

U kunt als bedrijf een tussenpartij inschakelen om namens u verschillende overheidszaken te regelen, zoals de aanvraag van bouwvergunningen en parkeerontheffingen.

Hierbij is het noodzakelijk dat de tussenpartij bevoegd is en dat alle aanvragen op betrouwbare wijze gebeuren. Een ëketenmachtigingí via eHerkenning maakt dit mogelijk.

Hiermee kunt u een machtiging afgeven aan een tussenpartij. Deze partij is hierdoor bevoegd om namens uw bedrijf zaken te doen en kan vervolgens zelf aangeven wie binnen hun eigen organisatie zaken voor uw bedrijf mag regelen.

Dankzij de ketenmachtiging kunt u dus uw overheidszaken betrouwbaar laten regelen door een tussenpartij met een eHerkenningsmiddel. Eenvoudig, tijdsbesparend en efficiÎnt.

Maak ook gebruik van de ketenmachtiging van eHerkenning. Kijk voor meer informatie op www.eherkenning.nl/machtigen

Ketenmachtigingen zijn vooral handig voor bedrijven die via een tussenpartij (een extern bureau of intermediair) gebruik willen maken van bepaalde diensten die met eHerkenning toegankelijk zijn. De medewerker of machtigenbeheerder van het bedrijf zelf heeft dan niet perse zelf een eHerkenningsmiddel nodig om bijvoorbeeld bij de gemeente een subsidie aan te vragen. Het voordeel voor de tussenpartij is dat hij met één eHerkenningsmiddel namens meerdere bedrijven kan inloggen bij diensten waarvoor hij is gemachtigd. Hij hoeft dan niet voor elk bedrijf dat hij vertegenwoordigt een apart eHerkenningsmiddel aan te vragen.

Hoe werkt ketenmachtiging?

Voordat een medewerker van een tussenpartij namens een bedrijf bijvoorbeeld subsidies kan aanvragen, moeten er een aantal stappen genomen worden: 

Het bedrijf, namens wie moet worden ingelogd, moet de machtiging aan de tussenpartij schriftelijk of digitaal vastleggen bij een van de erkende leveranciers die ketenmachtigingen aanbiedt. Indien het bedrijf een machtigingenbeheerder heeft aangesteld, dan kan hij met zijn eigen eHerkenningsmiddel digitaal de machtiging vastleggen. Zonder gebruik van eHerkenning moet de machtiging schriftelijk worden vastgelegd.

Checklist voor bedrijven die gebruik willen maken van ketenmachtiging:

  • Het bedrijf legt de machtiging aan de tussenpartij vast bij een erkende leverancier die ketenmachtigingen levert. Dit zijn Reconi (voorheen CreAim), KPN, QuoVadis, Z login & Signicat (voorheen Connectis).
  • Het vastleggen van een machtiging kan schriftelijk (zonder eHerkenning) of digitaal (met eHerkenning door machtigingenbeheerder).
  • Het bedrijf moet daarbij rekening houden dat een machtiging ook aan het juiste betrouwbaarheidsniveau moet voldoen.
  • Ook dient het bedrijf er rekening mee te houden dat deze machtiging kosten met zich meebrengt.
  • Wanneer het bedrijf de samenwerking met de tussenpartij beëindigt, dient het bedrijf de machtiging aan de tussenpartij weer tijdig in te trekken.
  • Neem voor vragen contact op met een erkende leverancier die ketenmachtigingen levert: Reconi, KPN, QuoVadis, Z login & We-ID (voorheen Connectis)