Onderhoud

In onderstaand overzicht vindt u informatie over gepland onderhoud aan eHerkenning dat wordt uitgevoerd door de erkende leveranciers en makelaars van eHerkenning.

Onderhoudsoverzicht

Z login/  QuoVadis/ Connectis
Onderhoud: zaterdag 30 november tussen 0.00 uur en 06.00 uur
Wie: Z login, QuoVadis & Connectis
Geraakte componenten: Authenticatiedienst & Machtigingenregister
Impact: Een (zeer) korte onderbreking van de dienstverlening wordt verwacht