Onderhoud

In onderstaand overzicht vindt u informatie over gepland onderhoud aan eHerkenning dat wordt uitgevoerd door de erkende leveranciers en makelaars van eHerkenning.

Onderhoudsoverzicht

Wanneer: zaterdag 25 september 2021 tussen 00:01u en 01:00u
Wie: Z Login, QuoVadis, We-ID
Geraakte onderdelen: AD, MR
Verwachte impact: Er is in de genoemde periode een korte onderbreking van de dienstverlening mogelijk.