Onderhoud

In onderstaand overzicht vindt u informatie over gepland onderhoud aan eHerkenning dat wordt uitgevoerd door de erkende leveranciers en makelaars van eHerkenning.

Onderhoudsoverzicht

Wanneer: Zaterdag 25 januari 2020 en 01 februari 2020 tussen 00:00u en 06:00u
Wie: Z login / QuoVadis / Connectis
Geraakte onderdelen: AD/MR
Verwachte impact: Er is een korte onderbreking van de dienstverlening te verwachten.