Europees gebruik

EHerkenning is een Europees erkend inlogmiddel. U kunt daarmee online uw zaken regelen met overheidsorganisaties in de Europese Economische Ruimte (EER) die Europees inloggen aanbieden.

Bekijk de lijst met EER-landen op Rijksoverheid.nl

Voordelen

 • Nederlandse bedrijven kunnen met hun eHerkenningsmiddel inloggen bij een online dienst van een ander Europees land.
 • Online zaken doen over de grens wordt hiermee net zo betrouwbaar en veilig als in eigen land.

Maak uw eHerkenningsmiddel geschikt

Wilt u inloggen bij een overheidsorganisatie in Europa die Europees inloggen aanbiedt? Dan moet u uw eHerkenningsmiddel eerst geschikt maken voor gebruik over de grens. Neem hiervoor contact op met uw leverancier. Alleen KPN biedt deze mogelijkheid nog niet.

U heeft in elk geval het volgende nodig: 

 • eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau EH3 of hoger
 • burgerservicenummer 
 • regelen van de juiste machtigingen per land

Heeft u een inlogmiddel lager dan betrouwbaarheidsniveau EH3 en wilt u wel Europees inloggen? Dan moet u uw eHerkenningsmiddel upgraden. 

Let op, een machtiging is per land, niet per dienst. Om bijvoorbeeld online zaken te doen in België moet u een machtiging ‘publieke dienst in België’ regelen. Daarna kunt u inloggen bij dienstverleners in België. 

Wilt u Europees inloggen met eHerkenning? Neem contact op met uw leverancier. Die helpt u verder om alles correct te regelen. 

Aanvullende controles

U heeft een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau EH3 nodig dat is uitgegeven op basis van persoonlijke identificatie door de eHerkenningsleverancier. 

Is dit niet het geval? Dan zijn mogelijk aanvullende controles nodig.

Direct inloggen? 

Heeft u alles geregeld? Of u direct kunt inloggen is afhankelijk van de buitenlandse dienstverlener en hoe die zijn online processen heeft ingericht. 

Houd er rekening mee dat de dienstverlener eenmalig een aantal aanvullende gegevens kan vragen, voordat u daadwerkelijk uw zaken online kunt regelen.

Eenmalig gebruik burgerservicenummer (BSN)

Het burgerservicenummer (BSN) wordt in het registratieproces eenmalig gebruikt om een uniek nummer te genereren. Bij gebruik van uw eHerkenningsmiddel over de grens ontvangt de Europese dienstverlener dit unieke nummer.

 • Uw BSN wordt niet bewaard door uw eHerkenningsleverancier.

 • Het unieke nummer is niet te herleiden naar uw BSN. Het proces om uw BSN door te geven kan per eHerkenningsleverancier verschillen.

Kosten

Voor gebruik over de grens moeten de leveranciers extra acties en controles uitvoeren om een eHerkenningsmiddel geschikt te maken.

Wat u hiervoor betaalt is afhankelijk van uw leverancier.

Verwerking persoonsgegevens

Bij inloggen over de grens worden na uw toestemming persoonsgegevens verstrekt. De Europese dienstverlener heeft deze gegevens van u nodig om u tot dienst te kunnen zijn. Het gaat om de volgende gegevens:

 • familienaam
 • voornamen
 • geboortedatum

Aanvullend kan de dienstverlener nog vragen om:

 • voornamen of familienamen bij de geboorte
 • geboorteplaats
 • adres
 • geslacht

Deze gegevens komen uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Toestemming geven

Logt u in bij een Europese dienstverlener? Dan moet u eerst toestemming geven voor het delen van uw persoonsgegevens.

Geeft u deze toestemming niet? Dan worden uw gegevens niet gedeeld, maar u kunt dan ook niet inloggen bij deze dienstverlener.

Medewerkers machtigen

Wilt u eHerkenning gebruiken over de grens? Wees u dan goed bewust van het volgende:

 • Een machtiging geldt voor alle (overheids)diensten in een land en ook voor eventuele nieuwe diensten die in de toekomst worden aangeboden.

Let dus goed op wie u machtigt om namens uw bedrijf of organisatie te handelen; en welke rechten u toekent aan een machtigingenbeheerder.

Heeft u een algemene bevoegdheidsmachtiging toegekend aan een medewerker? Dan kan uw medewerker mogelijk na doorgeven van het burgerservicenummer (BSN) direct namens het bedrijf of organisatie handelen over de grens.

Controleer dit bij uw eHerkenningsleverancier

Over Europees inloggen

Europees inloggen met een nationaal inlogmiddel, zoals eHerkenning, is mogelijk dankzij de eIDAS-verordening. Deze regelgeving heeft als doel ‘grensoverschrijdende digitale transacties’ (interoperabiliteit) tussen burgers van de Europese Economische Ruimte (EER) te faciliteren. Om zo de economische en sociale ontwikkeling tussen de deelnemende landen te stimuleren.

De afkorting eIDAS staat voor ‘Electronic Identification And Trust Services’. Nog niet alle landen maken gebruik van de eIDAS-infrastructuur voor het inloggen over de grens. Dit volgt stapsgewijs.