eHerkenning aanvragen

Hoe vraagt u eHerkenning aan? Waar moet u rekening mee houden en hoe bereidt u zich het beste voor? Het proces om eHerkenning aan te vragen bestaat uit verschillende stappen. Bekijk onderstaande video voor meer informatie.

Uitgeschreven tekst

Stappenplan eHerkenning aanvragen

Onderstaand stappenplan leidt u door de belangrijkste aspecten. Via de 'zie'-knoppen krijgt u meer informatie over het betreffende onderwerp. Het daadwerkelijk aanvragen van eHerkenning regelt u bij een van de erkende eHerkenning leveranciers.

Wilt u direct eHerkenning aanvragen bij een erkende leverancier? Maak uw keuze met behulp van het leveranciersoverzicht.

Let op:
Voor het aanvragen van eHerkenning moet u enkele belangrijke stappen doorlopen. De verwerkingstijd van uw aanvraag is afhankelijk van hetgeen in het Handelsregister is opgenomen over uw organisatie:

  • Heeft u enkel en alleen eHerkenning nodig om aangifte te doen via Mijn Belastingdienst Zakelijk, dan kunt u gebruik maken van de Compensatieregeling. Op de website van RVO vindt u meer informatie.
  • Bent u de bestuurder of natuurlijk rechtspersoon van de aanvragende organisatie en volledig bevoegd om namens de organisatie te handelen? Dan is de levertijd voor het aanvragen van eHerkenning ongeveer 0 - enkele dagen;
  • Heeft uw organisatie een complexe bestuurdersstructuur (met veel en/of gezamenlijk bevoegde bestuurders), of betreft het meerdere KvK’s waarvoor eHerkenning aangevraagd dient te worden, zorg dan voor alle benodigde informatie voor uw aanvraag en houdt ook dan rekening met de levertijden.
  • Een aanvraag moet juist en volledig zijn en voorzien van de juiste documenten en handtekeningen. Zo moet uw organisatie bijvoorbeeld ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel om eHerkenning aan te kunnen schaffen. Bij het verwerken van aanvragen EH3 moeten de leveranciers van eHerkenning verplicht allerlei controles doen op deze gegevens, zoals fysieke of elektronische identificatie en het vaststellen van de bevoegdheid. De verwerkingstijd van uw aanvraag is onder meer afhankelijk van hetgeen in het Handelsregister is opgenomen over uw organisatie.

Kortom, verdiep u op tijd in eHerkenning en vraag uw persoonsgebonden eHerkenning tijdig aan. Kijk goed naar onderstaand stappenplan met de benodigde verplichte gegevens voor uw aanvraag en neem in het geval van complexe bestuursstructuren en bij ketenmachtigingen contact op met de leverancier.

Stappenplan eHerkenning inlogmiddel aanvragen

Stap 1

Bij welke organisatie wilt u inloggen met eHerkenning?

Stap 1

U kunt bij steeds meer organisaties met eHerkenning inloggen.

Stap 2

Welk betrouwbaarheidsniveau heeft u nodig om hier in te loggen?

Stap 2

De organisatie waar u wilt inloggen (stap 1) bepaalt het betrouwbaarheidsniveau dat nodig is om in te loggen.

Noteer dit niveau voor uzelf.

Stap 6

Kies een leverancier en vraag eHerkenning aan

Stap 6

Kies een leverancier en vraag eHerkenning aan

U kiest zelf uw leverancier. Hierbij zijn de volgende factoren van belang:

  • Type inlogmiddel
  • Kosten (aanschaf en gebruik)
  • Aanvraagprocedure
  • Sommige leveranciers bieden eHerkenning op alle betrouwbaarheidsniveaus
Stap 8

Einde stappen plan

U heeft eHerkenning en eventuele machtigingen aangevraagd en kan straks inloggen bij meer dan 500 organisaties .