eHerkenning Niveau 4

Kenmerk Toelichting
Betrouwbaarheidsniveau eH4 | eIDAS: hoog
Inlogmethode U logt in met een PKI-certificaat of 2-factor authenticatie.
Aanvraagprocedure Bij de meeste erkende leveranciers vindt de aanvraag van deels online en deels offline (per post) moet aanvragen bij de erkende leverancier. Het ondertekende aanvraagformulier + benodigde documenten dient u per post op te sturen.
Controle bevoegdheid
  • De relatie tussen de aanvrager en het bedrijf wordt gecontroleerd aan de hand van de Kamer van Koophandel-registratie.
  • Persoonsgegevens worden gecontroleerd door op locatie het originele identiteitsbewijs te tonen. Zowel de wettelijk vertegenwoordiger als de beheerder van de machtigingen moeten beide verschijnen en zich legitimeren met een origineel identiteitsbewijs. 
Uitgifte van het middel
  • Het uitgeven aan gebruikers gebeurt op basis van een betrouwbaar brondocument en na face-2-face controle.
  • Bij de meeste leveranciers worden de middelen verstuurd per aangetekende post of opgehaald.
Verschil met niveau 3
Extra ingebouwde veiligheidsmaatregelen in de inlogmethode (PKI-certificaat) en controle van bevoegdheden (check persoonsgegevens van zowel de wettelijk vertegenwoordiger als van de beheerder van machtigen door fysieke verschijning en legitimatie aan de hand van een origineel identiteitsbewijs).
Te gebruiken bij onder andere
  • Alle diensten waar eHerkenning niveau 1, 2, 2+, 3 of 4 wordt gevraagd

Bekijk een compleet overzicht van organisaties waar u al met eHerkenning kunt inloggen