eHerkenning Niveau 3

Kenmerk Toelichting
Betrouwbaarheidsniveau eH3 | eIDAS: substantieel
Inlogmethode U logt in met een gebruikersnaam en wachtwoord, aangevuld met een sms-code, een pincode (via token) of app met QR-code.
Aanvraagprocedure Bij de meeste erkende leveranciers vindt de aanvraag volledig online plaats. Het kan voorkomen dat u eHerkenning deels online en deels offline (per post) moet aanvragen bij de erkende leverancier. Het ondertekende aanvraagformulier + benodigde documenten dient u per post op te sturen.
Controle bevoegdheid tijdens aanvraagproces
  • De relatie tussen de aanvrager en het bedrijf wordt gecontroleerd aan de hand van de Kamer van Koophandel-registratie.
  • Persoonsgegevens worden gecontroleerd door op een zelfgekozen locatie het originele identiteitsbewijs te tonen of via elektronische identificatie.
Uitgifte van het middel Het uitgeven aan gebruikers gebeurt op basis van een betrouwbaar brondocument. De middelen worden online of offline verstuurd, bijvoorbeeld per aangetekende post.
Verschil met niveau 2+ Extra ingebouwde veiligheidsmaatregelen in de controle van bevoegdheden (check persoonsgegevens via origineel identiteitsbewijs) en uitgifte online of d.m.v. aangetekende post.
Te gebruiken bij onder andere
  • Alle diensten waar eHerkenning niveau 2, 2+ of 3 wordt gevraagd
  • UWV werkgeversportaal (alles rondom werknemersverzekeringen)
  • Mijn Belastingdienst Zakelijk (om bijvoorbeeld uw btw-aangifte in te dienen)
  • Formulier aanvraag- en indienen ontbrandingstoestemming (GBO.Provincies)
  • Balie-applicatie voor DigiD uitgifte door grensgemeenten/consulaten (Logius)

Bekijk een compleet overzicht van organisaties waar u al met eHerkenning kunt inloggen.