eHerkenning Niveau 2+

Kenmerk Toelichting
Betrouwbaarheidsniveau eH2+ | eIDAS: basis
Inlogmethode U logt in met een gebruikersnaam en wachtwoord, aangevuld met een sms-code of een pincode (via token).
Aanvraagprocedure Bij de meeste erkende leveranciers vindt de aanvraag volledig online plaats. Het kan voorkomen dat u eHerkenning deels online en deels offline (per post) moet aanvragen bij de erkende leverancier. Het ondertekende aanvraagformulier + benodigde documenten dient u per post op te sturen.
Controle bevoegdheid De relatie tussen de aanvrager en het bedrijf wordt gecontroleerd aan de hand van de Kamer van Koophandel-registratie.
Uitgifte van het middel De activeringscode en het wachtwoord ontvang u via twee aparte kanalen.
Verschil met niveau 2

Extra ingebouwde veiligheidsmaatregel in de inlogmethode (2-factor authenticatie).

U logt in op basis van iets dat u weet (gebruikersnaam en wachtwoord) en wat u hebt/krijgt (sms-code of token). Ook wel 2-factor authenticatie genoemd.

Te gebruiken bij onder andere
  • Alle diensten waar eHerkenning niveau 2 of 2+ wordt gevraagd
  • Toegang tot mijn.rvo.nl (voormalig DR-Loket) 
  • Toegang tot de Berichtenbox van Antwoord voor bedrijven
  • Elektronische formulieren van Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
  • Toegang tot het Zorgregister en DigiMV (CIBG)
  • Diverse provinciale diensten (Provincie Zuid-Holland en Noord-Brabant)

Bekijk een compleet overzicht van organisaties waar u al met eHerkenning kunt inloggen.