Pre-notificatie afsprakenstelsel eTD

12 december 2018

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil (de wettelijk vertegenwoordiger van) dat bedrijven met Nederlandse elektronische inlogmiddelen de mogelijkheid bieden om in 2019 bij Europese overheden in te kunnen inloggen om zo grensoverschrijdend online diensten af te nemen. Hiervoor heeft Staatssecretaris Raymond Knops het stelsel Elektronische Toegangsdiensten (eTD) aangemeld voor het Europese notificatieproces.

Logius voert in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken de coördinatie van het (pre-)notificatieproces uit. In aanloop naar de notificatie van het afsprakenstelsel eTD, staan Logius, de erkende marktpartijen, de toezichthouder en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Europese lidstaten te woord bij vragen over het stelsel. Het eTD-stelsel voldoet naar verwachting aan de vereisten die zijn gespecificeerd in de elDAS-verordening. De notificatie beperkt zich vooralsnog alleen tot de eHerkennings-middelen die onder het eTD-stelsel vallen. Idensys, dat eveneens onderdeel is van het eTD-stelsel, zal vooralsnog niet onder deze notificatie vallen aangezien Idensys tot dusver alleen in pilotsetting werd gebruikt en deze eindigen. Het voornemen is om in 2019 ook DigiD te notificeren. Na notificatie hebben alle Europese lidstaten vervolgens 12 maanden de tijd om de eHerkenningsinlogmiddelen te accepteren.

Doordat steeds meer landen binnen Europa wederzijds digitale toegangsmiddelen vertrouwen, is het voor burgers en bedrijven mogelijk makkelijker grensoverschrijdend zaken te doen. Met als resultaat meer gebruikersgemak en minder administratieve lasten.