Over de grens online zaken doen met eHerkenning

24 juni 2019

Op donderdag 6 juni stemde het eIDAS coöperatienetwerk in met de notificatie van eHerkenning. eHerkenning voldoet aan alle Europese eIDAS-eisen en is hiermee een Europees erkend inlogmiddel. Een mooie mijlpaal in de stap naar gebruik van eHerkenning in het buitenland, waardoor binnenkort grensoverschrijdend zaken doen in de EU eenvoudiger wordt. September 2019 volgt de definitieve publicatie van dit besluit.

eIDAS

De notificatie maakt deel uit van de eIDAS-verordening. De gedachte achter de eIDAS-verordening is om online zaken doen met overheidsorganisaties over de grens net zo makkelijk en veilig te maken als in eigen land. Het moet kunnen met je eigen nationale inlogmiddel zoals eHerkenning en in de toekomst ook DigiD. Om dit mogelijk te maken hebben de landen van de Europese Unie (EU) afspraken gemaakt en eisen gesteld in de eIDAS-verordening. Zo wil de overheid met eIDAS grensoverschrijdende dienstverlening en handel aanmoedigen binnen Europa.

Notificatie

De Europese eIDAS-verordening is op 29 september 2018 ingegaan. Vanaf dat moment moeten publieke organisaties en private organisaties met een publieke taak Europees erkende inlogmiddelen accepteren binnen de digitale dienstverlening. Deze verplichting geldt o.a. voor organisaties die gebruik maken van DigiD en eHerkenning.

Elke Europese lidstaat heeft de keuze om nationale inlogmiddelen voor burgers en bedrijven gereed te maken voor grensoverschrijdend gebruik. Om te beschikken over een Europees erkend inlogmiddel wordt een peer review uitgevoerd door Europese lidstaten op basis van de eIDAS-verordening. Na het positief doorlopen van deze peer review wordt het inlogmiddel Europees erkend. Alle lidstaten moeten dan dit inlogmiddel accepteren. Dit proces wordt ook wel notificatie genoemd.

Opinie Coöperatie Netwerk

Afgelopen periode heeft de peer review plaatsgevonden. In 4 vragenrondes en een bijeenkomst in Den Haag hebben verschillende lidstaten de gelegenheid gehad om de ins –en outs en van het eTD-stelsel te leren kennen.

N.a.v. de peer review is een opinie gevormd over de notificatie. Deze opinie is tijdens het Coöperatie Netwerk bijeenkomst bekend gemaakt en luidt als volgt:

Based on the examination of the pre-notification documents proviced by the Netherlands, the findings of the Peer Review Report, and the commitments made by the Netherlands, the Cooperation Network is of the opinion that the pre-notification documents and additional information provided by the Netherlands demonstrate sufficiently how:

  • Platform 1 - KPN, Reconi - meets the requirements for assurance levels 'substantial' and 'high';
  • Platform 2 - Connectis, Unified Post, iWelcome and QuoVadis - meets the requirements for assurance levels 'substantial' and 'high';
  • Platform 3 - Digidentity - meets the requirements for assurance levels 'substantial' and 'high'

in line with the requirements of Article 7, Articles 8(1)-(2) and 12(1) of the eIDAS Regulation and Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1502.

Met deze opinie stemt het eIDAS Coöperatie Netwerk in met de notificatie van eHerkenning! Een mooie mijlpaal in de stap om ook met Nederlandse eID-middelen over de grens te gaan. De definitieve publicatie van dit besluit zal medio september 2019 zijn.

Na de notificatie

Het vervolg is nu dat de Nederlandse eIDAS-infrastructuur geschikt moet worden gemaakt voor uitgaand verkeer. Net als de notificatie vindt ook dit in een publiek-private samenwerking plaats. RVO werkt aan het eIDAS-koppelpunt met andere lidstaten, RvIG verzorgt het leveren van attributen uit de BRP, Logius doet de coördinatie en afstemming en koppeling met BSNk en marktpartijen verzorgen de inlogmiddelen en authenticatie.

Omdat lidstaten na officiële bekendmaking 12 maanden de tijd hebben om eHerkenning toe te laten, wordt met een aantal aangrenzende lidstaten afgesproken om op korte termijn aan te sluiten waarmee het voornemen is om begin 2020 het uitgaande verkeer ook in productie gereed te hebben.