Online regelhulp helpt bij keuze juiste betrouwbaarheidsniveau

31 juli 2017

Forum Standaardisatie heeft samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een online ‘regelhulp’ ontwikkeld, die organisaties helpt het juiste betrouwbaarheidsniveau voor hun dienst te kiezen. De regelhulp is gebaseerd op de handreiking Betrouwbaarheidniveaus voor digitale dienstverlening, die de eIDAS verordening als uitgangspunt neemt. De regelhulp geeft na het invullen het best passende eIDAS betrouwbaarheidsniveau aan: laag, substantieel of hoog.

Advies op basis van zes vragen

Op basis van zes vragen over onder andere het type gegevens dat via de dienst wordt uitgewisseld en een inschatting van de kans op misbruik geeft de tool het passende betrouwbaarheidsniveau van de dienst. De tool bevat daarnaast een exportfunctie, die de gemaakte keuzes en uitslag in een rapportage samenvat. Omdat het benodigde betrouwbaarheidsniveau per dienst verschilt is het wel belangrijk dat organisaties de regelhulp per dienst doorlopen.

Meer informatie over de handreiking Betrouwbaarheidsniveaus of ga direct naar de regelhulp.