Met eHerkenning douanevergunningen aanvragen via EU Trader Portal

11 september 2017

Naar verwachting in het voorjaar van 2018 moeten bedrijven meer dan 20 douanevergunningen, zoals actieve veredeling en douane-entrepot, via het EU Trader Portal aanvragen. Om bij het portal in te kunnen loggen hebben zij eHerkenning nodig. Met eHerkenning kunnen medewerkers zich namens hun bedrijf online identificeren en zo vertrouwelijke gegevens veilig uitwisselen.

Het EU Trader Portal wordt ontwikkeld en beheerd door de Europese Unie (EU). De EU ontwikkelde ook het Customs Decisions Management System (CDMS), waarin de Douane de vergunningen aanvaardt, behandelt en afgeeft. De lidstaten zorgen zelf voor de inlogmogelijkheid in het EU Trader Portal. “De Nederlandse overheid heeft ervoor gekozen bedrijven te laten inloggen op haar elektronische diensten met eHerkenning”, zegt De Jong-Raske, implementatiemanager CDMS bij de Douane. “Dat wordt dus ook het authenticatiemiddel voor het EU Trader Portal.” Douanemedewerkers Grietje de Jong-Raske en Marijke Salters adviseren ondernemers tijdig hun eHerkenning inlogmiddel aan te vragen.

Één manier van inloggen

Zowel eHerkenning als het aanvragen van vergunningen via het EU Trader Portal bieden veel voordelen, aldus De Jong-Raske en Salters. “eHerkenning zorgt er voor dat bedrijven niet met allerlei verschillende inlogtools en wachtwoorden hoeven te werken. Straks krijg je met een en dezelfde sleutel toegang tot alle elektronische overheidsdiensten en -organisaties – of het nu een gemeente is, de Douane of de Belastingdienst”, zegt De Jong-Raske. “En ook de traceerbaarheid van de autorisatie van de eindgebruiker is een pluspunt.”“Daarbij: de verbinding is gegarandeerd veilig en voldoet aan de Europese wetgeving”, aldus Salters.

De Jong-Raske: “En bedrijven krijgen in het EU Trader Portal direct een actueel overzicht van aangevraagde en goedgekeurde vergunningen. Hoe staat het met hun vergunningsaanvraag? Als ze wijzigingen willen aanbrengen, kunnen ze dat online doen. Als er iets ontbreekt, krijgen ze een elektronisch bericht en kunnen ze de ontbrekende stukken meteen digitaal aanleveren. Voorheen ging dat per post.”

Regel vandaag nog een eHerkenning inlogmiddel

Ondernemers hebben een eHerkenning inlogmiddel op betrouwbaarheidsniveau 3 nodig en kunnen deze aanvragen bij verschillende aanbieders. De Jong-Raske en Salters geven aan dat het belangrijk is om snel eHerkenning aan te vragen. “Je moet rekening houden met een zekere doorlooptijd”, zegt De Jong-Raske. Dit heeft te maken met het aanvragen van het inlogmiddel en het toekennen van bevoegdheden of machtigingen. Bij een groot bedrijf met veel medewerkers die inlogmiddelen en machtigingen nodig hebben kost dat meer tijd dan bij een bedrijf dat maar een of twee medewerkers wil machtigen.

Gezamenlijke overstap

Op termijn zullen alle overheidsorganisaties eHerkenning invoeren. Dit zorgt ervoor dat online identificeren makkelijker wordt én dat men minder wachtwoorden hoeft te onthouden. Eind juni ondertekenden daarom zeven overheidsorganisaties een intentieverklaring om eHerkenning in te voeren voor hun digitale dienstverlening richting bedrijven. Het gaat om de Belastingdienst, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), Kamer van Koophandel (KvK), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de gemeente Den Haag en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).  Vanaf het einde van dit jaar worden alle diensten van deze instanties gefaseerd toegankelijk gemaakt via eHerkenning. De Douane loopt, als onderdeel van de Belastingdienst, daarin voorop.

Lees verder over het gebruik van eHerkenning op het EU Trader Portal.

Bekijk daarnaast: Ook logistieke bedrijven kunnen niet meer om eHerkenning heen.