KPN BV neemt aansluitingen van Gemnet (KPN Lokale Overheid) over

22 november 2017

KPN heeft besloten om met één makelaar verder te gaan om zo hun dienstverlening te versimpelen. De aansluitingen die zijn uitgevoerd door Gemnet (KPN Lokale overheid) zijn inmiddels succesvol gemigreerd naar KPN BV. Vanaf 1 december treedt Gemnet uit het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten en verlopen alle Gemnet aansluitingen via de KPN BV- makelaar.

Voor dienstverleners die via Gemnet zijn aangesloten op eHerkenning heeft dit geen gevolgen. Dienstverlening wordt gewoon voortgezet door de KPN BV-makelaar en contractuele afspraken blijven van kracht. Ook de aanspreekpunten en procedures blijven gelijk. Dienstverleners hoeven in principe geen actie te ondernemen: er zijn geen technische wijzigingen nodig.

Dienstverleners die via Gemnet zijn aangesloten worden deze maand door KPN geïnformeerd over de totale overdracht. Voor vragen kunt u het beste contact opnemen met uw KPN makelaar.