Einde betrouwbaarheidsniveau EH1 nadert

7 december 2020
Logo betrouwbaarheidsniveau EH1

*Zie meest recente berichtgeving hierover. *

Vanaf 1 juli 2021 zal geen gebruik meer kunnen worden gemaakt van betrouwbaarheidsniveau EH1.

Vooruitlopend op de Wet digitale overheid heeft de governance van eHerkenning in nauwe afstemming met de grootste aanbieders van diensten op betrouwbaarheidsniveau EH1 (RVO, Justis, en VNG namens gemeenten), de erkende leveranciers van eHerkenning en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het besluit genomen om per 1 juli 2021 te stoppen met EH1. Dit besluit is nu al genomen zodat betrokken partijen een ruime voorbereidingstijd krijgen voor een soepele overgang naar een hoger betrouwbaarheidsniveau.  

Zo kunnen ondernemers en bedrijven veilig blijven inloggen en blijven hun privacygevoelige gegevens goed beschermd, passend bij de eisen van deze tijd.

Verdere communicatie volgt vanuit de erkende leveranciers en aanbieders van online diensten met betrouwbaarheidsniveau EH1. Neem voor verdere vragen rechtstreeks contact op met uw leverancier en/of de (overheids)dienstverlener waar u met uw eHerkenningsmiddel inlogt.

Andere berichten over het stopzetten van betrouwbaarheidsniveau EH1:

Nieuwsartikel maart 2021