Eén inlogmiddel voor ondernemers

28 juni 2017

Ondernemers hebben straks nog maar één inlogmiddel nodig om online zaken als belastingen, subsidies, voertuigoverschrijvingen en wijzigingen in het Handelsregister te regelen. Op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken hebben de Belastingdienst, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), Kamer van Koophandel (KvK), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Gemeente Den Haag en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hierover vandaag afspraken gemaakt. Bedrijven kunnen eHerkenning vanaf eind 2017 gefaseerd gebruiken voor het wijzigen van zakelijke gegevens zoals de aangifte omzetbelasting. Bestaande zakelijke inlogmiddelen worden op termijn afgeschaft.

Minister Kamp van Economische Zaken vindt de overstap van deze organisaties naar eHerkenning een belangrijke ontwikkeling: “Het kabinet zet zich sinds de start in voor het verminderen van de lasten- en regeldruk voor ondernemers. En met resultaat, we hebben de regeldruk met 2,5 miljard euro verminderd, we werken aan transparante regelgeving in sectoren als de bouw en de kinderopvang en we vergemakkelijken de digitale mogelijkheden voor ondernemers en professionals. De samenwerking met overheden en bedrijfsleven aan één digitale identificatie is daarbij een volgende belangrijke stap. eHerkenning maakt het ondernemers makkelijker en bespaart hen in de toekomst veel geld”.

Eén inlogmiddel

Momenteel regelen de zeven overheidsorganisaties hun online toegang nog op verschillende manieren. Ondernemers moeten dan telkens inloggen met een aparte gebruikersnaam en wachtwoord. Met eHerkenning hebben ondernemers één inlogmiddel waarmee zij vanaf 2017 in kunnen loggen. Dit scheelt tijd en geld. Voor de deelnemende organisaties betekent dit dat zij hun digitale dienstverlening op een hoger betrouwbaarheidsniveau toegankelijk kunnen maken voor bedrijven. Zo kunnen zij met meer zekerheid de online identiteit vaststellen van ondernemers.

Omzetbelasting en Handelsregister

eHerkenning wordt door de overheid al langer als identificatiemiddel gebruikt. Zo gebruikt bijvoorbeeld de Dienst Justis de online sleutel al voor het uitgeven van Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG). Door de grootschalige toepassing krijgen nagenoeg alle bedrijven te maken met eHerkenning. Ondernemers gebruiken de digitale sleutel straks onder andere voor de aangifte omzetbelasting (Belastingdienst), het doorgeven van bedrijfswijzigingen in de registratie in het Handelsregister (KvK), het op bedrijfsnaam zetten van een voertuig bij de RDW of het indienen van ontslagaanvragen en verzuimmeldingen bij UWV.

Meer informatie

De gemaakte afspraken zijn terug te vinden in de intentieovereenkomst. Deze is ondertekend door:

  • José Lazeroms (Lid Raad van Bestuur, UWV)
  • Willy Rovers (CIO, Belastingdienst)
  • Claudia Zuiderwijk (Voorzitter Raad van Bestuur, KvK)
  • Mohamed el Achkar (Algemeen directeur Publiekszaken, gemeente Den Haag)
  • Maarten Smorenburg (Plv. Directeur/CIO/CFO, RVO)
  • Ab van Ravestein (Algemeen directeur, RDW)
  • Hans Schutte (Directeur-generaal, DUO)