Digitale toegang met Estse inlogmiddel bij gemeente Wassenaar

6 juli 2017
groepsfoto
V.l.n.r.: R. Schram (portaal leverancier SIMgroep), F. van Krevel (Ministerie van Economische Zaken), J. Frik (eHerkenningsmakelaar Connectis), M. Murd (Ambassade van Estland in Nederland), F. Blommers (gemeente Wassenaar), R. Tomeij (ondernemer en aanjager eIDAS)

Het is vanaf nu mogelijk om met het Estse inlogmiddel ‘Digital Identity Card’ bij de gemeente Wassenaar in te loggen. Hierdoor worden publieke diensten, bijvoorbeeld het aanvragen van (parkeer)vergunningen, (geboorte)akten, uitkeringsspecificaties en subsidies, ook online toegankelijk voor burgers die beschikken over het Estse inlogmiddel. Een pilotproject van het Ministerie van Economische Zaken, gesubsidieerd door de Europese Commissie, maakt dit mogelijk.

Dezelfde dienstverlening voor expats

Om het inloggen met eigen nationale inlogmiddelen binnen Europa mogelijk te maken ontwikkelde eHerkenningsmakelaar Connectis samen met het Ministerie van Economische Zaken en vier portaal leveranciers de verbindingen tussen meer dan 100 Nederlandse gemeenten en de beschikbare Europese inlogmiddelen. Het pilotproject sluit aan op het dienstverleningsbeleid van gemeente Wassenaar, aldus wethouder F. Blommers: ‘Wassenaar is een hotspot voor expats. Maar liefst 2.000 van de 25.000 inwoners komen uit het buitenland. Wij vinden het belangrijk dat deze groep dezelfde diensten kan afnemen als onze Nederlandse inwoners’.

Digitaal Estland

Estland is een van de meer dan 20 Europese landen met een nationaal inlogmiddel. “Met het ‘e-residency’ programma van Estland onderscheidt het land zich. Naast Estse burgers en vertegenwoordigers van bedrijven kunnen namelijk ook buitenlanders ‘e-resident’ worden. Zij krijgen naast toegang tot de Estse digitale dienstverlening nu ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de digitale dienstverlening bij gemeente Wassenaar. “Deze ontwikkeling past binnen de ambitie van Estland om dienstverlening volledig digitaal aan te bieden, ook over de grens’, zegt P. Jahilo, ambassadeur van Estland in Nederland.

Grensoverschrijdend inloggen met eIDAS

Nederland bereidt zich met dit pilotproject voor op de Europese eIDAS-verordening. Met een betrouwbare online identiteitscheck stimuleert deze verordening grensoverschrijdende dienstverlening en handel binnen de Europese Unie. Burgers, consumenten en vertegenwoordigers van bedrijven moeten vanaf september 2018 met hun eigen nationale inlogmiddel kunnen inloggen bij alle Europese overheidsorganisaties en Europese private organisaties met een publieke taak.

Ook Europa proof worden?

Met een aansluiting op een eHerkenning | Idensys makelaar kunt u Europese burgers, consumenten en vertegenwoordigers van bedrijven toegang geven tot de digitale dienstverlening van uw organisatie. Meer informatie over eIDAS kunt u vinden op eHerkenning.nl/eIDAS | Idensys.nl/eIDAS.

Video beschikbaar

Op 6 juli vierden wethouder F. Blommers van gemeente Wassenaar en de Charge d'affaires a.i. van de Ambassade van Estland in Nederland, M. Murd, deze stap in het bijzijn van eHerkenningsmakelaar Connectis, het ministerie van Economische Zaken en portaal leverancier SIMgroep. De bijeenkomst werd voorgezeten door R. Tomeij, ondernemer en aanjager eIDAS. Bekijk de video.