Digitale dienstverlening aan bedrijven naar BZK

22 november 2017

De digitale dienstverlening van de overheid aan bedrijven komt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Dit betekent dat o.a. de beleidsverantwoordelijkheid van het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten bij BZK wordt belegd. Het kabinet heeft hiertoe besloten en op 17 november is het Koninklijk Besluit vastgesteld.

Met de overdracht van deze verantwoordelijkheden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) naar BZK is een volgende stap gezet naar meer samenhang in de digitale overheidsinfrastructuur en - dienstverlening voor zowel burgers als bedrijven. De verantwoordelijke staatssecretaris is Raymond Knops.

Overgang heeft weinig impact op dienstverleners en ondernemers

Dienstverleners en ondernemers merken weinig van de overgang. EZK en BZK werkten al geruime tijd nauw samen aan de dossiers die worden overgedragen. Logius, de dienst digitale overheid, blijft het beheer verzorgen en de governance van het stelsel blijft gewoon functioneren. Hetzelfde geldt voor het toezicht.

Beleidsverantwoordelijkheden EZK

Het ministerie van EZK blijft verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling op het gebied van ondernemersklimaat, digitale economie, telecomnetwerken, marktordening, digitale markt binnen de EU, en de daarmee samenhangende voorzieningen voor elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten eIDAS. Verder blijft het ministerie van EZK beleidsverantwoordelijk voor digitale contacten tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en consumenten.

Meer specifieke informatie over de dossiers die van EZK naar BZK overgaan kunt u lezen op digitaleoverheid.nl