Betrouwbaarheidsniveau EH1 verdwijnt

24 februari 2020
Betrouwbaarheidsniveau EH1

*Zie meest recente berichtgeving hierover. *

Op 18 februari heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Digitale Overheid aangenomen. Deze wet regelt het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten. Vanwege de uitbraak van het Coronavirus is nog niet bekend wanneer de Eerste Kamer de Wet DO behandeld. Zodra deze wet in werking treedt is het niet meer mogelijk om in te loggen bij online diensten met betrouwbaarheidsniveau EH1 bij overheidsorganisaties. Overheidsorganisaties mogen deze diensten dan niet meer aanbieden op EH1.

Wat betekent dit voor mij als gebruiker?

 • Uw middel EH1 zal direct na invoering van de wet niet meer functioneren bij overheidsorganisaties.
 • Wij raden u aan om uw EH1 middel te upgraden naar EH3. Steeds meer overheidsorganisaties bieden hun diensten aan op dit niveau. Nu al hebben o.a. de Belastingdienst en UWV gekozen voor EH3. De verwachting is dat de meeste dienstverleners die nu niveau EH1 vereisen ook zullen overstappen naar EH3 om te voldoen aan de wettelijke normen. Uw leverancier helpt hierbij.
 • De relatie tussen de aanvrager en het bedrijf wordt gecontroleerd aan de hand van de Kamer van Koophandel-registratie. Persoonsgegevens worden gecontroleerd met behulp van het originele identiteitsbewijs.
 • Bij het aanvragen van EH3 geeft u op het online registratieformulier aan voor welke diensten u gemachtigd wilt worden.  
 • Een inlogmiddel op niveau EH3 is op termijn ook in Europa te gebruiken.

Neem contact op met uw leverancier, zij regelen de upgrade.  

Wat betekent dit voor u als dienstverlener?

 • Zodra de wet in werking treedt, worden diensten met betrouwbaarheidsniveau EH1 niet meer toegelaten omdat het overgangsrecht is niet van toepassing is. Het is dan per direct niet meer mogelijk om deze dienst op niveau EH1 aan te bieden. 
 • Diensten met betrouwbaarheidsniveau EH1 moeten geüpgraded worden. Deze moeten voldoen aan de toekomstige ministeriële regeling betrouwbaarheidsniveaus. Deze regeling is gebaseerd op de huidige handreiking betrouwbaarheidsniveaus en de AVG.
 • Wij adviseren dienstverleners het betrouwbaarheidsniveau van de specifieke online diensten te upgraden naar EH3:
  • Hiermee zijn de diensten veilig genoeg om gevoelige informatie (financieel en BSN-gerelateerde informatie) online te verwerken.
  • Daarnaast is het voor de eindgebruiker minder verwarrend omdat betrouwbaarheidsniveau EH3 de norm is om echt betrouwbaar en veilig in te loggen bij andere overheidsorganisaties.
  • Diensten zijn daarmee ook toekomstbestendig voor ontsluiting richting Europa (eIDAS).
 • Informeer tijdig uw eigen klanten.

Neem contact op met uw makelaar voor de upgrade.