Beheerorganisatie eHerkenning neemt ISO 27001 certificaat in ontvangst

26 september 2018

De beheerorganisatie Elektronische Toegangsdiensten voldoet voor het zevende jaar op rij aan de ISO 27001 norm. Dit betekent dat het informatiebeveiligingssysteem voldoet aan de gestelde normen voor informatiebeveiliging. Het certificaat is drie jaar geldig, waarbij een externe onafhankelijke auditor jaarlijks toetst of alles met betrekking tot informatiebeveiliging op orde is. Het certificaat is op 24 september 2018 in ontvangst genomen.

Met het voldoen aan de ISO 27001 norm bewijst de beheerorganisatie dat de nodige voorzorgsmaatregelen zijn genomen om gevoelige informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en bewerking. Ook toont dit aan dat de beheerorganisatie beheerprocessen goed heeft ingericht en beheert.

Het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten vereist dat zowel deelnemers als de beheerorganisatie een geldig ISO 27001-certificaat of een vergelijkbare Third Party Mededeling (TPM) hebben