Getroffen sectoren coronavirus kunnen nu tegemoetkoming aanvragen

30 maart 2020

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 28 maart jl. de regeling ‘Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)’ geopend. Dit is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis. Aanvragen kunnen tot en met 26 juni 2020 alleen online met eHerkenning niveau 1 ingediend worden.

Wat heeft u nodig om uw aanvraag in te dienen?

  • een eHerkenningsmiddel niveau 1
  • het KVK-nummer van uw onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN)
  • de SBI-code van de hoofdactiviteit van uw onderneming
  • het bankrekeningnummer van uw onderneming
  • het correspondentie- en bezoekadres van uw onderneming
  • uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres

Maakt u gebruik van een intermediair om de aanvraag in te dienen? Dan heeft u hiervoor een machtiging nodig. Hiervoor is een formulier beschikbaar. U hoeft deze niet mee te sturen.

Lees meer