Vernieuwd leveranciersoverzicht (ter controle)

Voor het aanvragen van een eHerkenningsmiddel moet u enkele belangrijke stappen doorlopen. De verwerkingstijd van uw aanvraag is afhankelijk van hetgeen in het Handelsregister is opgenomen over uw organisatie:

  • Bent u de bestuurder of natuurlijk rechtspersoon van de aanvragende organisatie en volledig bevoegd om namens de organisatie te handelen? Dan is de levertijd voor het aanvragen van een eHerkenningsmiddel ongeveer 0-3 dagen.

  • Heeft uw organisatie een complexe bestuurdersstructuur (met veel en/of gezamenlijk bevoegde bestuurders), of betreft het meerdere KvK’s waarvoor eHerkenning aangevraagd dient te worden, houd dan rekening met levertijden die soms op kunnen lopen tot enkele weken.

Kortom, verdiep u op tijd in eHerkenning en vraag uw persoonsgebonden eHerkenningsmiddel tijdig aan. Kijk goed naar het stappenplan met de benodigde verplichte gegevens voor uw aanvraag en neem in het geval van complexe bestuursstructuren en bij ketenmachtigingen contact op met de leverancier.

Tarief
per 1 jaar

€ 21,00

Tarief
per 1 jaar

€ 55,00

Tarief
per 1 jaar

€ 45,00

Tarief
per 1 jaar

€ 21,00

Tarief
per 1 jaar

€ 45,00

Tarief
per 1 jaar

€ 41,00

Tarief
per 1 jaar

€ 45,00

Tarief
per 1 jaar

€ 20,00

Tarief
per 1 jaar

€ 45,00

Tarief
per 1 jaar

€ 45,00

Tarief
per 1 jaar

€ 24,50

Tarief
per 1 jaar

€ 45,00