Dé digitale sleutel voor ondernemers en de overheid
Zoeken
Menu Navigatie is gesloten

Algemeen

Waarom krijg ik een uitnodiging om een review te geven over mijn middelenleverancier?

We vinden het belangrijk dat consumenten goed geïnformeerd zijn over eHerkenning en de leveranciers die eHerkenning aanbieden. Doen ze het goed? Steekt hun klantenservice er boven uit? Leveren ze wat ze beloven? Daarom willen we klantervaringen zoveel mogelijk transparant maken.

Een aantal leveranciers doet mee met ons onafhankelijke onderzoek naar klantervaringen. Deze vindt u ook terug in het leveranciersoverzicht. Voor het verzamelen van beoordelingen werken wij samen met een onafhankelijk onderzoeksbureau (Panteia). Uiteraard worden de verzamelde gegevens anoniem verwerkt en vertrouwelijk behandeld. Anonimiteit is hiermee gewaarborgd. 

Hoe dien ik een wijzigingsverzoek (RFC) in op het Afsprakenstelsel?

De partijen die betrokken zijn bij eHerkenning (makelaars, middelenleveranciers, dienstverleners en de beheerorganisatie) kunnen een wijzigingsverzoek (RFC, request for change) doen.

Een wijzigingsverzoek kan gaan over:

  • Fouten: bijvoorbeeld een verkeerde verwijzing
  • Issues: (deel van) functionaliteit is niet toepasbaar
  • Use cases: nieuwe gewenste functies

Een dienstverlener neemt voor een wijzigingsverzoek contact op met zijn makelaar, een gebruiker met zijn middelenleverancier. RFC's worden besproken in het Operationeel Beraad.

In het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten leest u meer over het RFC-proces.

Category: Algemeen
Wie is verantwoordelijk voor eHerkenning?

eHerkenning is ontwikkeld door het bedrijfsleven in samenwerking met de overheid en is daarmee een zogenaamde privaat-publieke samenwerking. Het wordt geleverd en beheerd door commerciële partijen. Dit kan als partij die eHerkenningsmiddelen (inlogmiddelen) aanbiedt of als partij die organisaties technisch aansluit op eHerkenning.

Alle partijen zijn erkende leveranciers en alleen zij kunnen eHerkenning leveren. Beveiliging en functionele kwaliteit is daarmee gegarandeerd. Dit betekent ook dat zij primair verantwoordelijk zijn voor beheer, levering en doorontwikkeling van eHerkenning. Maar ook voor het oplossen van storingen, communicatie of het afhandelen van klachten en problemen die hun klanten hebben. 

Al deze partijen werken samen volgens afspraken die zij met elkaar en met de overheid hebben gemaakt. De overheid (beheerorganisatie Logius) ziet er op toe dat deze afspraken worden nageleefd, maar is niet verantwoordelijk voor de daadwerkelijke levering van eHerkenning.

Category: Algemeen
Wat betekent dat: publiek–private samenwerking?

eHerkenning is ontwikkeld door het bedrijfsleven in samenwerking met de overheid. Het  wordt geleverd en beheerd door commerciële bedrijven. Daarmee zijn zij primair verantwoordelijk voor beheer, levering en doorontwikkeling van eHerkenning. Concreet betekent dit dat u een overeenkomst afsluit met een van de erkende leveranciers en niet met de overheid. Dit geldt zowel voor de aanschaf van een inlogmiddel en het aansluiten op het netwerk van eHerkenning.

Alle erkende partijen werken samen volgens afspraken die zij met elkaar en met de overheid hebben gemaakt (Afsprakenstelsel). De overheid (Logius) ziet erop toe dat deze afspraken worden nageleefd, maar is niet verantwoordelijk voor de daadwerkelijke levering van eHerkenning.

Category: Algemeen