Machtigen

Als u met eHerkenning een online dienst wilt afnemen, moet u daarvoor gemachtigd zijn. Zonder machtiging werkt eHerkenning niet. Bij eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 1 (EH1) worden machtigingen automatisch toegekend. Vanaf EH2 moet u een machtiging aanvragen. Een machtiging is, net als eHerkenning, persoonsgebonden.

LET OP: per 1 juli 2021 vervalt betrouwbaarheidsniveau EH1. Lees meer hierover.

Bekijk de video voor meer uitleg:

Uitgeschreven tekst

English: Legal authorisation

 

Een machtiging kan alleen worden gegeven door iemand in de organisatie die tekenbevoegd is volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Als er meerdere personen tekenbevoegd zijn moeten zij mogelijk ook tekenen, dat is afhankelijk van de statuten van uw bedrijf. De 'tekenbevoegde' kan ook een machtigingenbeheerder aanstellen die dan de machtigingen kan verstrekken. Een machtigingenbeheerder neemt de tekenbevoegde veel werk uit handen. Ga daarom eerst na wie er bij uw bedrijf tekenbevoegd is en of er al een machtigingenbeheerder is.

Wanneer machtiging aanvragen?

Als u eHerkenning aanvraagt bij 1 van de 6 erkende leveranciers geeft u op het online registratieformulier aan voor welke diensten u gemachtigd wilt worden. Wilt u op een later moment een machtiging laten registreren of wijzigen? Dat kan via een online wijzigingsformulier bij uw leverancier of via de online beheermodule van uw leverancier.

Machtigingen wijzigen en beheren

De beheerder kan met de beheermodule machtigingen aanvragen en wijzigen. Ook geeft de beheermodule een totaaloverzicht van alle verstrekte eHerkenning inlogmiddelen(aangeschaft bij dezelfde leverancier), machtigingen en betrouwbaarheidsniveaus binnen de organisatie(s) waarvoor de beheerder gemachtigd is. Bovendien biedt de beheermodule van een aantal leveranciers de mogelijkheid om eenvoudig nieuwe eHerkenning inlogmiddelen aan te schaffen en te upgraden. Vraag aan uw leverancier naar de mogelijkheden van de beheermodule.

Als u daarvoor toestemming heeft van de machtigingenbeheerder of tekenbevoegde kunt u een machtiging voor alle diensten van een bepaald betrouwbaarheidsniveau aanvragen.