Dé digitale sleutel voor ondernemers en de overheid
Zoeken
Menu Navigatie is gesloten

Ketenmachtiging

Met een ketenmachtiging kunnen organisaties andere organisaties machtigen om namens hen een online dienst af te nemen met eHerkenning. Bekijk onderstaande video voor uitleg.

De voordelen

Ketenmachtigingen zijn vooral handig voor bedrijven die via een tussenpartij (een extern bureau of intermediair) gebruik willen maken van bepaalde diensten die met eHerkenning toegankelijk zijn. De medewerker of machtigenbeheerder van het bedrijf zelf heeft dan niet perse zelf een eHerkenningsmiddel nodig. Het voordeel voor de tussenpartij is dat hij met één eHerkenningsmiddel namens meerdere bedrijven kan inloggen bij diensten waarvoor hij is gemachtigd. Hij hoeft dan niet voor elk bedrijf dat hij vertegenwoordigt een apart eHerkenningsmiddel aan te vragen.

Hoe vraag je een ketenmachtiging aan?

Voordat een medewerker van een tussenpartij namens een bedrijf bijvoorbeeld subsidies kan aanvragen, moeten er een aantal stappen genomen worden: 

Het bedrijf, namens wie moet worden ingelogd, moet de machtiging aan de tussenpartij schriftelijk of digitaal vastleggen bij een van de erkende leveranciers die ketenmachtigingen aanbiedt. Indien het bedrijf een machtigingenbeheerder heeft aangesteld, dan kan hij met zijn eigen eHerkenningsmiddel digitaal de machtiging vastleggen. Zonder gebruik van eHerkenning moet de machtiging schriftelijk worden vastgelegd.

Checklist organisatie:

  • Leg de machtiging aan de tussenpartij vast bij een erkende leverancier die ketenmachtigingen levert. Vooralsnog zijn dit alleen CreAim | Reconi en KPN.  
  • Het vastleggen van een machtiging kan schriftelijk (zonder eHerkenning) of digitaal (met eHerkenning door machtigingenbeheerder).
  • Houd er rekening mee dat een machtiging ook aan het juiste betrouwbaarheidsniveau moet voldoen.
  • Houd er rekening mee dat deze machtiging kosten met zich meebrengt.
  • Let erop dat u de machtiging aan de intermediair weer tijdig intrekt indien u de samenwerking beëindigt.
  • Neem voor vragen contact op met een erkende leverancier die ketenmachtigingen levert: CreAim | Reconi of KPN.