Legal authorisation

If you want to use an online service using eHerkenning, you must be authorized to do so. An eHerkenning means only works if you have a mandate or authorization. Just like all eHerkenning tools, mandates are personal.

Watch the video below for more information:

Uitgeschreven tekst

Organisaties moeten vaak zaken regelen met overheden of gemeentes. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van een omgevingsvergunning of een subsidie. Met een inlogmiddel van eHerkenning kan een medewerker dit namens een organisatie eenvoudig online doen. Maar hiervoor moet hij wel eerst gemachtigd worden.

Met machtigingen krijgt een organisatie de zekerheid dat alleen bevoegde medewerkers bepaalde zaken online kunnen regelen. En de zekerheid dat dit veilig en betrouwbaar gebeurt. Een inlogmiddel van eHerkenning en bijbehorende machtigingen zijn persoonsgebonden en kunnen dus niet worden gedeeld of overgedragen. Machtigingen moeten daarom persoon en per dienst worden vastgelegd bij een erkende eHerkenningsleverancier. De wettelijke vertegenwoordiger van de organisatie kan hiervoor een machtigingenbeheerder aanstellen. Die regelt vervolgens wie voor welke online diensten gemachtigd wordt.

Wilt u meer weten over het machtigen van medewerkers? Kijk dan op eHerkenning.nl/machtigen voor meer informatie of neem contact op met een erkende leverancier.

English transcription

Legal Authorisation

Organisations often need to deal with the government, local authorities or other bodies. They may need an environmental permit, for instance, or want to apply for a govenment subsidy.

With the use of an eHerkenning token, an employee can manage these affairs online on behalf of an organisation. But first the employee needs to be legally authorised.

With legal authorisations, organisations can be sure that only authorised employees can manage particular affairs online. And they can be sure that the affairs are being handled safely and reliably.

An eHerkenning token and the corresponding legal authorisations are personal and cannot be shared or transferred to other employees. That means that legal authorisations must be registered per person and per service with a certified supplier of eHerkenning.

The legal representative of the organisation can appoint an authorisation manager to handle this. The authorisation manager will then arrange who will be legally authorised for which online service.

Would you like to know more about legal authorisation of employees? Visit eHerkenning.nl/machtigen for more information or contact one of our certified suppliers.

A mandate can only be assigned by someone in the organization who has signing authority according to the Commercial Register of the Chamber of Commerce. If several persons have signing authority, they may also be required to sign for the mandate. This depends on your company’s articles of association. The ‘authorized signatory’ may also appoint a mandate administrator who will issue the mandates. A mandate administrator relieves the authorized signatory of a lot of work. That is why you should first check who, in your company, has signing authority, and whether a mandate administrator has already been appointed.

When should you apply for a mandate?

If you apply for an eHerkenning tool with one of the six authorized suppliers, you indicate on the online registration form for which services you wish to be authorized. Do you want to register or change a mandate later? You can do so using an online change form, available at your supplier, or through your supplier’s online management module.

Changing and managing mandates

The administrator may use the management module to apply for mandates and change them. The management module also gives a comprehensive overview of all means (acquired from the same supplier), mandates and levels of assurance provided within the organization(s) for which the administrator is authorized. What is more, the management modules of a number of suppliers include the option of simply purchasing new tools and upgrading existing tools. Ask your supplier about the management module features.

If you have obtained permission from the mandate administrator or the authorized signatory, you may apply for a mandate for all services of a particular level of assurance.